Građani u fokusu lokalnih medija

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija ’’Lokal pres’’ realizacijom projekta ’’Građani u fokusu lokalnih medija’’ doprinosi kvalitetnijem informisanju i održivosti nezavisnih lokalnih i regionalnih medija kao i jačanju pozicije i uticaja udruženja lokalnih medija na medijskoj sceni Srbije. Projekat je finansijski podržan od strane National Endowment for Democracy

Projekat „Građani u fokusu lokalnihmedija “ čine tri celine:

  1. Obezbeđivanje pravne pomoći- podrška funkcionisanju pravne službe pri PU ‘’Lokal pres’’, advokatskom zastupanju članica na ročištima, besplatnoj pravnoj pomoći, in house treninzima na temu medijskih zakona i njihovoj implementaciji.
  2. Organizacija godišnje skupštine, jubilarne, dvedesete po redu. Tokom dvodnevnog događaja realizovaće se tri panela koja se tiču povezanosti lokalnih medija i lokalnih OCD, budućnosti i održivosti lokalnih medija u regionu kao i o implementaciji Zakonao javnom informisanju i medijima u delu projektnog finansiranja.
  3. Organizacija trodnevnog savetovanja za zaposlene I članove upravnog odbora u cilju strateškog planiranja Asocijacije PU ‘’Lokal pres’’u periodu 2016-2020. godine I implementacija postavljenih sterategija razvoja u biznis plan Asocijacije.