Godišnja skupština Lokal presa

Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres će u  period od 1. do 3. decembra organizovati godišnju skupštinu. Tematski, skupština će biti posvećena implemantaciji Zakona o informisanju i medijima na lokalu.

Tokom  trodnevnog skupa, koji se održava u Hotelu “Čigota” na Zlatiboru, razgovaraće se o efektima primene projektnog finansiranja na lokalne medije. Naziv skupa biće “Iskustva implementacije Zakona o informisanju i medijima na lokalu”.

Na sednici Skupštine, koja se održava 2. decembra, članovi će imati priliku da odaberu novo rukovodstvo  PU “Lokal pres”. Za pet mesta u Upravnom odboru redakcije su nominovale 12 kandidata i kandidatkinja. Detaljnije informacije o kandidatima za upravni odbor: https://localpress.org.rs/korporativnevesti/kandidati-za-upravni-odbor/

U okviru skupštine za članstvo će biti organizovana i tri treninga“Pisanje projekata za sufinansiranje medijskih sadržaja“, “Krizni menadžment“ i “Evaluacija projekata“.

Skupštinu je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta i održivosti lokalnih medija u Srbiji“ podržala organizacja NED (National Endowment for Democracy). U pitanju je privatna, neprofitna fondacija posvecćena rastu i jačanju demokratskih institucija širom sveta. Svake godine, uz finansijsku podršku američkog Kongresa, NED podržava više od 1.000 projekata nevladinih grupa iz inostranstva, koje se bore za demokratske ciljeve u više od 90 zemalja.

Održavanje radionice „Krizni menadžment“ podržano je od strane Ministarstva kulture i informisanja, u okviru projekta “Jačanje kapaciteta i unapređenje profesionalnih standarda lokalnih medija“.

Agenda godišnje skupštine