Druga faza povećanja razvojnih kapaciteta članica Lokal presa

Projekat Press Now
Ovaj projekat predstavlja pomoć u planiranju i realzaciji biznis planova
lokalnih novina. Projekat podrazumeva dve faze. Prva je realizovana tokom
decembra 2005. i početkom 2006. godine i predstavljala je izradu biznis planova
od strane stručnih lica. U njenoj
realizaciji je učstvovalo sedam lokalnih novina: “Somborske novine“,
“Pančevac“, “Pečat“, “Vranjske“, “Kolubara“ i “Grad“. Na samom
početku projekta od realizacije su odustale “Svetlost“ i “Sloboda“.

Druga faza predstavlja pomoć u realizaciji postavljenih biznis planova kroz
donacije i to u prilagođavanju sadržaja lokalnih novina i razvoju marketinga.U
drugoj fazi učestvuju pet lokalnih novina koje su u privatnom vlasništvu: “Vranjske“,
“Pečat“, “Kolubara“, “Grad“ i “Bečejski mozaik“. Ova faza je započela
od jula 2006. godine.

Očekivani rezultati ovog projekta su veći kvalitet lokalnih novina, viši
tiraži, poboljšanje menadžmenta i finansijske stabilnosti.