Digitalna kultura informisanja i lokalni mediji

Projekat “Digitalna kultura informisanja i lokalni mediji“ sufinansiran od strane Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije doprineo je unapređenju medijskog i novinarskog profesionalizma putem podizanja novinarskih kompetencija.

Kroz realizaciju dve radionice / jednu dvodnevnu off line i trodnevnu online/ za 30 lokalnih novinara doprinelo se unapređenju digitalnih veština lokalnih novinara, primeni novih tehnologija u malim medijima u cilju kreiranja adekvatnih i kvalitetnih medijskih sadržaja koji zadovoljavaju kriterijume nove digitalne kulture informisanja. Teme radionica su koncipirane na osnovu internog i eksternog istraživanja o potrebama lokalnih novinara i to su ‘’Multimedijalno izveštavanje za potrebe lokalnih medija’’ i “Tehnike intervjua’

Projekat je trajao u periodu od 1. septembra do kraja decembra 2023. godine.