Da bi se zapošljavale, Romkinje moraju da imaju podršku porodica: Aleksandra Božović (NSZ Kraljevo)