Biznis model Kanvas: Segmenti korisnika, ključne vrednosti, kanali i odnosi sa korisnicima

Segmenti korisnika

Ovo je ključna sekcija Biznis model kanvasa. Ona treba da sadrži detaljne informacije o vašim segmentima korisnika – odnosno o vašim ciljnim grupama, kojima vaš biznis donosi neku vrstu vrednosti: proizvod (novi sadržaj/izveštaji ili sl.), uslugu (online pretplata, marketinške usluge, oglašavanje, itd.).

 

Ključne vrednosti

Value proposition ili “Ključne vrednosti” kako bi glasio prevod na srpski jezik. Svakako ključni deo BMC-a, jer definiše vrednost koju vaš proizvod ili usluga donose korisniku.

 

Kanali

Kanali su dodirne tačke koje imate sa vašim korisnicima. Putem njih vaš biznis isporučuje ključne vrednosti. Svaki segment korisnika (može da) ima specifičnu ključnu vrednost – analogno tome možete imati različite kanale kojima tu ključnu vrednost isporučujete odgovarajućem segmentu korisnika.

 

Više možete pročitati ovde.