Analiza potreba informisanja mladih u lokalnim sredinama

Analiza potreba informisanja mladih u lokalnim sredinama zasniva se na dva bazna istraživanja koje je sprovelo Poslovno udruženje asocijacije nezavisnih lokalnih medija ‘’Lokal pres’’ a koja se tiču potrebe mladih u Srbiji kada je informisanje u pitanju, prepoznavanja informisanja mladih kao teme od javnog značaja i izdvajanja sredstava za informisanje građana iz lokalnih budžeta za ovu namenu i trećem koje je sprovedeno 2022. godine / septembar, oktobar / u kojem su mladi iskazivali svoje aktuelne potrebe u informisanju. Posebnu grupu ispitanika činili su mladi koji su već učestvovali na raznoraznim radionicama koje su su se ticale informisanja i medijske pismenosti i oni su dodatno ocenjivali ostvareni napredak u ovoj delatnosti u protekle 2 godine. Analizi možete pristupiti na linku ispod:

Analiza potreba informisanja mladih u lokalnim sredinama