Analiza lokalnih akcionih planova za mlade i sufinansiranih medijskih sadržaja za mlade u 10 lokalnih sredina u Srbiji

“Analiza Lokalnih akcionih planova za mlade i sufinansiranih medijskih sadržaja za mlade u 10 lokalnih sredina u Srbiji”, koju je tokom marta i aprila 2020. godine sprovelo Poslovno udruženje Asocijecije lokalnih i nezavisnih medijia „Lokal pres”, imala je za cilj da pokaže u kojoj meri lokalne samouprave u svom fokusu imaju unapređenje informisanja mladih u svojim sredinama.

Analizom je obuhvaćeno 10 gradova i opština – Bor, Čačak, Loznica, Kraljevo, Kruševac, Raška, Šabac, Sremska Mitrovica, Varvarin i Vrnjačka Banja.

Predmet dve paralelne analize bili su:

1.Lokalni akcioni planovi za mlade u 10 posmatranih gradova i opština

Prilikom analiza lokalnih akcionih planova za mlade procenjivano je da li je unapređenje informisanja mladih postavljeno kao jedan od strateških ciljeva i prioriteta, te koje su aktivnosti vezane za unapređenje informisanja mladih planirane lokalnim akcionim planom

2. Konkursi za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa sprovedeni tokom 2018. i 2019. godine u 10 posmatranih gradova opština

Prilikom analize konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja analizirani su ukupna suma, procenat izdvajanja za projekte namenjene informisanja mladih, te broj projekata namenjenih informisanju mladih koji su podržani putem konkursa

Rezultati analize

Izrada ovog dokumenta omogućena je u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Sadržaj dokumenta isključivo je odgovornost organizacije Poslovnog udruženja Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres” i ne predstavlja nužno stavove USAID-a, Vlade SAD ili BOŠ-a.