Zaključci XXII skupštine PU Lokal pres

Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres održala je u  periodu od 30. novembra do 2. decembra godišnju skupštinu. Tematski, XXII skupština je bila posvećena problemima implementacije Zakona o javnom informisanju i medijima, kao i efektima Zakona o autorkim pravima na lokalne medije.

Tokom  trodnevnog skupa, koji se održava u Hotelu “Čigota” na Zlatiboru, razgovaralo se o primeni sistema projektnog sufinansiranja na lokalne medije.

Polazeći od ocene učesnika 22. Sednice Skupštine Poslovne asocijacije „Lokalpres“ da je osnovni zadatak Asocijacije da se u narednom periodu zalaže za ispravljanje svih uočenih nepravilnosti i nedostataka u sistemu projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog ineteresa, Skupština je kao smernice za rad u 2018. godini, usvojila sledeće zaključke:

  1. Asocijacija će se pred nadležnim organima i javnošću zalagati za definisanje pojma „medijski stručnjak“ na način da je reč o licu koje ima ili odgovarajuće akademsko obrazovanje u oblasti medija ili višegodišnje iskustvo u vezi sa medijima ili iskustvo u evaluaiciji projekata.

 

  1. Asocijacija će se zalagati za stav da organ javne vlasti nema pravo da preinačava predlog stručne komisije ni u pogledu projekata koji su odabrani, ni u pogledu iznosa koji su za te projekte predloženi, uz zahtev da se formiraju komisije za žalbe kao drugostepeni organ i da se utvrde rokovi u kojima te komisije moraju doneti odluku.

 

  1.  U cilju transparentnosti procesa projektnog sufinansiranja, Asocijacija će se zalagati za objavljivanje biografija svih predloženih kandidata/kinja za članove/ice komisija, kako bi građani i građanke imali/e uvid u način izbora članova/ica komisija. Takođe će se zalagati za objavljivanje zapisnika sa sednica i obrazloženih predloga stručnih komisija, rešenja o rapodeli sredstava, naziva učesnika konkursa i naziva njihovih projekata, da bi se moglo utvrditi da li je u konkursnoj komisiji neko ko je na bilo koji način povezan sa učesnicima.

 

  1. Asocijacija će se zalagati da se unapredi sistem javnih nabavki medijskih usluga kroz izmene Zakona o javnim nabavkama kojima bi se precizirale medijske usluge koje se naručuju ovim sistemom, kako se javnim nabavkama ne bi mogle nabavljati usluge informisanja javnosti i proizvodnje medijskog sadržaja, jer se na taj način zaobilazi javni konkurs.

 

  1. Asocijacija će preuzeti proaktivnu ulogu prema lokalnim samoupravama u kojima rade njene članice, u cilju definisanja javnog interesa i promocije, odnosno prepoznavanja kvaliteta predstavnika/ca Lokalpresa u stručnim komisijama.

 

  1. Asocijacija će, kroz izmene i dopune Zakona o javnom informisanju i medijima, u narednom periodu insistirati na definisanju visine izdvajanja iz lokalnih budžeta za sufinansiranje projekata od javnog značaja za informisanje građana i građanki u iznosu od 1 do 2 procenta ukupnog iznosa budžeta.

 

  1. Asocijacija će se zalagati za izmene zakonskih propisa kojima će se omogućiti da se u raspodeli sredstava za sufinansiranje medijskog sadržaja od javnog interesa u lokalnim samoupravama prednost daje lokalnim i regionalnim medijima koji su registrovani na području te lokalne samouprave, odnosno Okruga.

 

  1. Asocijacija će se zalagati da finansijske podrške i podsticaji proizvodnji medijskih sadržaja i usavršavanju medijskih radnika koji dolaze iz sredstava javnih obveznika budu oslobođeni obaveze plaćanja PDV-a. Asocijacija će pribaviti i svim članicama proslediti mišljenje nadležnog organa o načinu korišćenja konkursnih sredstava koja se uplaćuju na račun Trezora, kako ne bi bilo raznorodnih praksi u ovoj oblasti.

 

  1. Asocijacija će se zalagati za razvoj medija civilnog sektora kroz doprinos medijskoj regulativi koja prepoznaje specifičnosti ovih medija i njihovu društvenu ulogu.

 

  1. Asocijacija će na sajtu Lokalpresa razviti posebnu sekciju na kojoj će se ažurirati konkursi koji se odnose na lokalne medije.
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Mladi mediji 2019

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom i tokom 2018. godine realizuje trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati radionicu za multiplikatore tokom marta meseca u Vrnjačkoj Banji, zatim još jednu Letnju novinarsku školu za srednjoškolce u junu za srednjoškolce iz Sremske Mitrovice, Šapca i Loznice. Osnovni ciljevi projekta su: […]

DETALJI O PROJEKTU
Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” 2018.

U 2018. godini nastavlja se višegodišnji projekat Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” čiji je cilj da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Tokom projekta  planirane su aktivnosti: Zastupanja članica […]

DETALJI O PROJEKTU