Zaključci XXII skupštine PU Lokal pres

Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres održala je u  periodu od 30. novembra do 2. decembra godišnju skupštinu. Tematski, XXII skupština je bila posvećena problemima implementacije Zakona o javnom informisanju i medijima, kao i efektima Zakona o autorkim pravima na lokalne medije.

Tokom  trodnevnog skupa, koji se održava u Hotelu “Čigota” na Zlatiboru, razgovaralo se o primeni sistema projektnog sufinansiranja na lokalne medije.

Polazeći od ocene učesnika 22. Sednice Skupštine Poslovne asocijacije „Lokalpres“ da je osnovni zadatak Asocijacije da se u narednom periodu zalaže za ispravljanje svih uočenih nepravilnosti i nedostataka u sistemu projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog ineteresa, Skupština je kao smernice za rad u 2018. godini, usvojila sledeće zaključke:

  1. Asocijacija će se pred nadležnim organima i javnošću zalagati za definisanje pojma „medijski stručnjak“ na način da je reč o licu koje ima ili odgovarajuće akademsko obrazovanje u oblasti medija ili višegodišnje iskustvo u vezi sa medijima ili iskustvo u evaluaiciji projekata.

 

  1. Asocijacija će se zalagati za stav da organ javne vlasti nema pravo da preinačava predlog stručne komisije ni u pogledu projekata koji su odabrani, ni u pogledu iznosa koji su za te projekte predloženi, uz zahtev da se formiraju komisije za žalbe kao drugostepeni organ i da se utvrde rokovi u kojima te komisije moraju doneti odluku.

 

  1.  U cilju transparentnosti procesa projektnog sufinansiranja, Asocijacija će se zalagati za objavljivanje biografija svih predloženih kandidata/kinja za članove/ice komisija, kako bi građani i građanke imali/e uvid u način izbora članova/ica komisija. Takođe će se zalagati za objavljivanje zapisnika sa sednica i obrazloženih predloga stručnih komisija, rešenja o rapodeli sredstava, naziva učesnika konkursa i naziva njihovih projekata, da bi se moglo utvrditi da li je u konkursnoj komisiji neko ko je na bilo koji način povezan sa učesnicima.

 

  1. Asocijacija će se zalagati da se unapredi sistem javnih nabavki medijskih usluga kroz izmene Zakona o javnim nabavkama kojima bi se precizirale medijske usluge koje se naručuju ovim sistemom, kako se javnim nabavkama ne bi mogle nabavljati usluge informisanja javnosti i proizvodnje medijskog sadržaja, jer se na taj način zaobilazi javni konkurs.

 

  1. Asocijacija će preuzeti proaktivnu ulogu prema lokalnim samoupravama u kojima rade njene članice, u cilju definisanja javnog interesa i promocije, odnosno prepoznavanja kvaliteta predstavnika/ca Lokalpresa u stručnim komisijama.

 

  1. Asocijacija će, kroz izmene i dopune Zakona o javnom informisanju i medijima, u narednom periodu insistirati na definisanju visine izdvajanja iz lokalnih budžeta za sufinansiranje projekata od javnog značaja za informisanje građana i građanki u iznosu od 1 do 2 procenta ukupnog iznosa budžeta.

 

  1. Asocijacija će se zalagati za izmene zakonskih propisa kojima će se omogućiti da se u raspodeli sredstava za sufinansiranje medijskog sadržaja od javnog interesa u lokalnim samoupravama prednost daje lokalnim i regionalnim medijima koji su registrovani na području te lokalne samouprave, odnosno Okruga.

 

  1. Asocijacija će se zalagati da finansijske podrške i podsticaji proizvodnji medijskih sadržaja i usavršavanju medijskih radnika koji dolaze iz sredstava javnih obveznika budu oslobođeni obaveze plaćanja PDV-a. Asocijacija će pribaviti i svim članicama proslediti mišljenje nadležnog organa o načinu korišćenja konkursnih sredstava koja se uplaćuju na račun Trezora, kako ne bi bilo raznorodnih praksi u ovoj oblasti.

 

  1. Asocijacija će se zalagati za razvoj medija civilnog sektora kroz doprinos medijskoj regulativi koja prepoznaje specifičnosti ovih medija i njihovu društvenu ulogu.

 

  1. Asocijacija će na sajtu Lokalpresa razviti posebnu sekciju na kojoj će se ažurirati konkursi koji se odnose na lokalne medije.