Jačanje kapaciteta lokalnih medija

PU Lokal pres uz podršku NED sprovodi projekat pod nazovom Jačanje kapaciteta lokalnih medija

Projekat  čine tri celine:

Obezbeđivanje pravne pomoći za članice Lokal presa tokom 2018. i 2019. godine

Organizaciju godišnje skupštine i okruglog stola o neophodnim izmenama i dopunama medijskim zakonima pod nazivom “Kakav nam je Zakon o javnom informisanju potreban, pre ili posle Medijske strategije”.

Organizaciju i održavanje  2 radionice za novinare i urednike lokalnih medija. Prva je na temu pisanja projekata i projektnog ciklusa, a druga je namenjena evaluatorima sa liste PU Lokal pres.

Zaključci sa XXIII skupštine PU Lokal pres

Radionica za pisanje projekata

Radionica za evaluatore

Novo rukovodstvo PU Lokal pres

XXIII Skupština PU Lokal pres

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU