Jačanje kapaciteta lokalnih medija

PU Lokal pres uz podršku NED sprovodi projekat pod nazovom Jačanje kapaciteta lokalnih medija

Projekat  čine tri celine:

Obezbeđivanje pravne pomoći za članice Lokal presa tokom 2018. i 2019. godine

Organizaciju godišnje skupštine i okruglog stola o neophodnim izmenama i dopunama medijskim zakonima pod nazivom “Kakav nam je Zakon o javnom informisanju potreban, pre ili posle Medijske strategije”.

Organizaciju i održavanje  2 radionice za novinare i urednike lokalnih medija. Prva je na temu pisanja projekata i projektnog ciklusa, a druga je namenjena evaluatorima sa liste PU Lokal pres.

Zaključci sa XXIII skupštine PU Lokal pres

Radionica za pisanje projekata

Radionica za evaluatore

Novo rukovodstvo PU Lokal pres

XXIII Skupština PU Lokal pres

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU