Jačanje kapaciteta lokalnih medija

PU Lokal pres uz podršku NED sprovodi projekat pod nazovom Jačanje kapaciteta lokalnih medija

Projekat  čine tri celine:

Obezbeđivanje pravne pomoći za članice Lokal presa tokom 2018. i 2019. godine

Organizaciju godišnje skupštine i okruglog stola o neophodnim izmenama i dopunama medijskim zakonima pod nazivom „Kakav nam je Zakon o javnom informisanju potreban, pre ili posle Medijske strategije“.

Organizaciju i održavanje  2 radionice za novinare i urednike lokalnih medija. Prva je na temu pisanja projekata i projektnog ciklusa, a druga je namenjena evaluatorima sa liste PU Lokal pres.

Zaključci sa XXIII skupštine PU Lokal pres

Radionica za pisanje projekata

Radionica za evaluatore

Novo rukovodstvo PU Lokal pres

XXIII Skupština PU Lokal pres