KONKURS ZA NAJBOLJI AUTORSKI TEKST U LOKALNIM PISANIM MEDIJIMA

Poslovno
udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija „Lokal pres” dodeljuje godišnju nagradu koja nosi ime Pavla Ćirovića, jednog
od osnivača Asocijacije

Pravo učestvovanja
imaju sve članice PU „Lokal presa”.

Svaka redakcija
može da prijavi tri teksta objavljena tokom 2008. godine

Tekstovi moraju da
obrađuju lokalnu tematiku.

 

Konkurs je
otvoren za prijavu i slanje tekstova do 15. novembra 2008. godine.

Tekstovi se šalju u elektronskom obliku na e-mail lokpres@eunet.yu, a kopije, kao dokaz da su
objavljeni u lokalnim novinama, na adresu PU „Lokal pres” P.fah 141 34000
Kragujevac.

Pristigli tekstovi.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU