KONKURS ZA NAJBOLJI AUTORSKI TEKST U LOKALNIM PISANIM MEDIJIMA

Poslovno
udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija „Lokal pres” dodeljuje godišnju nagradu koja nosi ime Pavla Ćirovića, jednog
od osnivača Asocijacije

Pravo učestvovanja
imaju sve članice PU „Lokal presa”.

Svaka redakcija
može da prijavi tri teksta objavljena tokom 2008. godine

Tekstovi moraju da
obrađuju lokalnu tematiku.

 

Konkurs je
otvoren za prijavu i slanje tekstova do 15. novembra 2008. godine.

Tekstovi se šalju u elektronskom obliku na e-mail lokpres@eunet.yu, a kopije, kao dokaz da su
objavljeni u lokalnim novinama, na adresu PU „Lokal pres” P.fah 141 34000
Kragujevac.

Pristigli tekstovi.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU