KONKURS ZA NAJBOLJI AUTORSKI TEKST U LOKALNIM PISANIM MEDIJIMA

Poslovno
udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija „Lokal pres” dodeljuje godišnju nagradu koja nosi ime Pavla Ćirovića, jednog
od osnivača Asocijacije

Pravo učestvovanja
imaju sve članice PU „Lokal presa”.

Svaka redakcija
može da prijavi tri teksta objavljena tokom 2008. godine

Tekstovi moraju da
obrađuju lokalnu tematiku.

 

Konkurs je
otvoren za prijavu i slanje tekstova do 15. novembra 2008. godine.

Tekstovi se šalju u elektronskom obliku na e-mail lokpres@eunet.yu, a kopije, kao dokaz da su
objavljeni u lokalnim novinama, na adresu PU „Lokal pres” P.fah 141 34000
Kragujevac.

Pristigli tekstovi.