Peticenca vov mudarel sa predrasude

VLADICA BANGIĆ SIKADO

Peticenca vov mudarel sa predrasude

Kaj jek čhavo kole si dešu štar breš šaj sa predrasude taro rroma te mudarel del prime o Vladica Bangić.

Gova našti te veruil samo nauš kva na upenđžarđa e Vladica.Vov si Rrom i đal ko VII razredo pe sikavni „Vuk Karađžić“ pe Knjaževco. Vladica zivil pe dadesa, pe dejaa si le phral thaj phej i len nanaj lengo ćher, lesere ni radin von si ko socijalno pomoć.

Ama o Vladica vov završisarda VII ražred sar majlačho sikado (4,60). Takmičisarda pe pe Opštinako takmičenje pe geografija i si le dujto than pe Opština.Vov dobisarda Majsko nagrada.

Pe Vidovdan dobisarda ki sikavni nagrada.

Vov ulo pe projekto“Reci“ snimosarde le pe filmo

“ Dikha men ki sikavni“  kova ćerda Zapadno Balkansko instituto. Vov  ćhelel košarka hem odbojka i kate si le nagrade. Sikljol pe sekcija „Terno geografi“.O Centar pe socijalno buti dija le ekskurzija sar nagrada.

Le si bare planoja. kad ka završil VIII razredo vov ka đžal ki Gimnazija ili ko rudarstvo. Savore kola radin pe sikavni vaćaren majšukar lestar. Vov si but lačho čhavo. Le naj uslovi te šaj normalno te živil al vov trudil pe vov đžanel so manđol tajsa te ovol.

VLADICA BANGIĆ sikado

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

„Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji “

Projekat  „ Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji  “  čine tri celine: Obezbeđivanje pravne pomoći za članice Lokal presa- Pravni tim će takođe, održati jednodnevni trening u okviru trodnevne radionice na temu važnosti primene autorskih prava i mogućih sankcija za njihovo narušavanje. U okviru ove aktivnosti advokati će pružati pravne savete svim […]

DETALJI O PROJEKTU
Stručni i profesionalni lokalni mediji

Projekat  ” ”Stručni i profesionalni lokalni mediji”  zasnovan je na potrebama koje su članice PU ”Lokal pres” / 48 lokalnih medija/ navele u svojoj redovnoj godišnjoj anketi kao svoje primarne potrebe za 2017. godinu. Podrazumeva realizaciju  2 tematske radionice. Projekat je utemeljen  na jačanju stručnih kapaciteta medijskih uposlenika i to lokalnih menadžera i novinara u […]

DETALJI O PROJEKTU
„Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma

Projekat „ „Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma,  usmeren je na povezivanje romskih i klasičnih lokalnih medija kako bi se slabosti jednih i drugih prevazišle u cilju unapređenja informisanja lokalne zajednice. U projekat je uključeno šest redakcija – četri medija, i dve romske redakcije koje funkcionišu u okviru udruženja, ali […]

DETALJI O PROJEKTU