Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres”

civilCilj višegodišnjeg projekta „Pravna pomoć članicama PU „Lokal presa”” je da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders

Projekat pravne pomoći ustanovljen je krajem 2005. godine i do sada u radu pravne službe bilo preko 90 sudskih slučajeva koji su vođeni protiv lokalnih medija.

Anketa među članstvom PU „Lokal pres” kojaje realizovana tokom juna 2014. urađena ukazala je na sledeće tendencijeda su najčešća kršenja slobode i prava novinara:

 • verbalna vređanja i pretnje,
 • neravnomeran tretman u odnosu na druge medije od strane izvora informacija,
 • otkazivanje reklama,
 • pritisak u cilju otkrivanja izvora informacija,
 • uskraćivanje dostupnosti informacijama od javnog značaja,
 • pretnja fizičkim napadom, ugrožavanje lične bezbednosti,
 • mešanje u uređivačku politiku,
 • uskraćivanje ugovorenog državnog finansiranja,
 • fizički napad na zaposlene,
 • neosnovano pokretanje tužbi protiv novinara.

Tu su takođe: anonimne prijave poreskim i finansijskim inspekcijama, nuđenja mita za promenu uređivačke politike tokom predizborne kampanje, javno prozivanje medija da vode hajku protiv političara, zastrašivanja urednika, degradiranje novinara nazivajući ih neznalicama.

Na pitanje ko je vršio najveći pritisak 70 % ispitanika se izjasnilo za – vladajuće političke partije na lokalu, ali primećujmo trend rasta pritisaka od strane opozicionih partija – čak 40 % ispitanika se izjasnilo da i one vrše pritiske na lokalne medije. Dakle, novina je da pritiske na lokalne medije vrše kako vladajuće partije tako i opozicione.

U ovakvim medijskim uslovima, realizacijom projekta Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” postavljeni su sledeći rezultati:

 1. Uspostavljena kvalitetna pravna pomoć kroz uspešnu zaštitu medija i slobode govora malij lokalnih redakcija – članica PU „Lokal pres”;
 2. Podstaknut i podignut nivo medijskog profesionalizma među članicama PU „Lokal pres”.
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Pravna pomoć članicama PU ’’ Lokal pres’’ u 2016.

Cilj višegodišnjeg projekta „Pravna pomoć članicama PU „Lokal presa” je da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Realizacijom projekta Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” ostvareni su sledeći rezultati: Uspostavljena […]

DETALJI O PROJEKTU
Jačanje kapaciteta i unapređenje profesionalnih standarda lokalnih medija

Projekat  ”Jačanje kapaciteta i unapređenje profesionalnih standarda lokalnih medija” zasnovan je na potrebama koje su članice PU ”Lokal pres” / 43 lokalnih medija/ navele u svojoj redovnoj godišnjoj anketi kao svoje primarne potrebe za 2016. godinu. Podrazumeva realizaciju  3 tematske radionice na kojima će učestvovati menadžeri i novinari. Utemeljen je na jačanju stručnih kapaciteta medijskih […]

DETALJI O PROJEKTU
Glas Roma u lokalnim zajednicama/Avazi (Krlo) e rromengo ko lokalno beshipaske thana

Poslovno udruženje „Lokal pres“ u saradnji sa „Našim novinama“ iz Odžaka, Kraljevačkom televizijom iz Kraljeva i produkcijom „Roma vrld“ iz Niša u narednih pet meseci sprovodiće projekat pod nazivom „Glas Roma u lokalnim zajednicama“. Prema podacima iz Popisa stanovništva 2011. godine u Srbiji živi 147.600 Roma. Nezvanične procene sa terena koje koristi Ministarstvo za ljudska […]

DETALJI O PROJEKTU