Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres”

civilCilj višegodišnjeg projekta „Pravna pomoć članicama PU „Lokal presa”” je da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders

Projekat pravne pomoći ustanovljen je krajem 2005. godine i do sada u radu pravne službe bilo preko 90 sudskih slučajeva koji su vođeni protiv lokalnih medija.

Anketa među članstvom PU „Lokal pres” kojaje realizovana tokom juna 2014. urađena ukazala je na sledeće tendencijeda su najčešća kršenja slobode i prava novinara:

 • verbalna vređanja i pretnje,
 • neravnomeran tretman u odnosu na druge medije od strane izvora informacija,
 • otkazivanje reklama,
 • pritisak u cilju otkrivanja izvora informacija,
 • uskraćivanje dostupnosti informacijama od javnog značaja,
 • pretnja fizičkim napadom, ugrožavanje lične bezbednosti,
 • mešanje u uređivačku politiku,
 • uskraćivanje ugovorenog državnog finansiranja,
 • fizički napad na zaposlene,
 • neosnovano pokretanje tužbi protiv novinara.

Tu su takođe: anonimne prijave poreskim i finansijskim inspekcijama, nuđenja mita za promenu uređivačke politike tokom predizborne kampanje, javno prozivanje medija da vode hajku protiv političara, zastrašivanja urednika, degradiranje novinara nazivajući ih neznalicama.

Na pitanje ko je vršio najveći pritisak 70 % ispitanika se izjasnilo za – vladajuće političke partije na lokalu, ali primećujmo trend rasta pritisaka od strane opozicionih partija – čak 40 % ispitanika se izjasnilo da i one vrše pritiske na lokalne medije. Dakle, novina je da pritiske na lokalne medije vrše kako vladajuće partije tako i opozicione.

U ovakvim medijskim uslovima, realizacijom projekta Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” postavljeni su sledeći rezultati:

 1. Uspostavljena kvalitetna pravna pomoć kroz uspešnu zaštitu medija i slobode govora malij lokalnih redakcija – članica PU „Lokal pres”;
 2. Podstaknut i podignut nivo medijskog profesionalizma među članicama PU „Lokal pres”.
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

„Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji “

Projekat  „ Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji  “  čine tri celine: Obezbeđivanje pravne pomoći za članice Lokal presa- Pravni tim će takođe, održati jednodnevni trening u okviru trodnevne radionice na temu važnosti primene autorskih prava i mogućih sankcija za njihovo narušavanje. U okviru ove aktivnosti advokati će pružati pravne savete svim […]

DETALJI O PROJEKTU
Stručni i profesionalni lokalni mediji

Projekat  ” ”Stručni i profesionalni lokalni mediji”  zasnovan je na potrebama koje su članice PU ”Lokal pres” / 48 lokalnih medija/ navele u svojoj redovnoj godišnjoj anketi kao svoje primarne potrebe za 2017. godinu. Podrazumeva realizaciju  2 tematske radionice. Projekat je utemeljen  na jačanju stručnih kapaciteta medijskih uposlenika i to lokalnih menadžera i novinara u […]

DETALJI O PROJEKTU
„Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma

Projekat „ „Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma,  usmeren je na povezivanje romskih i klasičnih lokalnih medija kako bi se slabosti jednih i drugih prevazišle u cilju unapređenja informisanja lokalne zajednice. U projekat je uključeno šest redakcija – četri medija, i dve romske redakcije koje funkcionišu u okviru udruženja, ali […]

DETALJI O PROJEKTU