Pravna pomoć članicama PU ’’ Lokal pres’’ u 2016.

Cilj višegodišnjeg projekta „Pravna pomoć članicama PU „Lokal presa” je da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders

Realizacijom projekta Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” ostvareni su sledeći rezultati:civil

  1. Uspostavljena kvalitetna pravna pomoć kroz uspešnu zaštitu medija i slobode govora malij lokalnih redakcija – članica PU „Lokal pres”;
  2. Podstaknut i podignut nivo medijskog profesionalizma među članicama PU „Lokal pres”.

Tokom projekta  relaizovane se aktivnosti:

  1. Zastupanja članica u sudskim procesima
  2. edukacija urednika I novinara na temu primene Zakona o javnom informisanju I medijima
  3. Istraživanje na temu zastupljenosti I uloge žena u menadžmentu I vlsništvu u lokalnim medijima
  4. monitoring primene novinarskog kodeksa medju članstvom
  5. Zagovaranja interesa lokalnih medija kroz doprinos uspostavljanja nove medijske strategije za period 2016-2020.

Tokom 2016.  godine advokati pravne kancelarije zastupali su  članstvo u 22 sudska slučaja.

Tekstovi napisani u okviru projekta:

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Pravna pomoć članicama PU ’’ Lokal pres’’ u 2016.

Cilj višegodišnjeg projekta „Pravna pomoć članicama PU „Lokal presa” je da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Realizacijom projekta Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” ostvareni su sledeći rezultati: Uspostavljena […]

DETALJI O PROJEKTU
Jačanje kapaciteta i unapređenje profesionalnih standarda lokalnih medija

Projekat  ”Jačanje kapaciteta i unapređenje profesionalnih standarda lokalnih medija” zasnovan je na potrebama koje su članice PU ”Lokal pres” / 43 lokalnih medija/ navele u svojoj redovnoj godišnjoj anketi kao svoje primarne potrebe za 2016. godinu. Podrazumeva realizaciju  3 tematske radionice na kojima će učestvovati menadžeri i novinari. Utemeljen je na jačanju stručnih kapaciteta medijskih […]

DETALJI O PROJEKTU
Glas Roma u lokalnim zajednicama/Avazi (Krlo) e rromengo ko lokalno beshipaske thana

Poslovno udruženje „Lokal pres“ u saradnji sa „Našim novinama“ iz Odžaka, Kraljevačkom televizijom iz Kraljeva i produkcijom „Roma vrld“ iz Niša u narednih pet meseci sprovodiće projekat pod nazivom „Glas Roma u lokalnim zajednicama“. Prema podacima iz Popisa stanovništva 2011. godine u Srbiji živi 147.600 Roma. Nezvanične procene sa terena koje koristi Ministarstvo za ljudska […]

DETALJI O PROJEKTU