Pravna pomoć članicama PU ’’ Lokal pres’’ u 2016.

Cilj višegodišnjeg projekta „Pravna pomoć članicama PU „Lokal presa” je da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders

Realizacijom projekta Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” ostvareni su sledeći rezultati:civil

  1. Uspostavljena kvalitetna pravna pomoć kroz uspešnu zaštitu medija i slobode govora malij lokalnih redakcija – članica PU „Lokal pres”;
  2. Podstaknut i podignut nivo medijskog profesionalizma među članicama PU „Lokal pres”.

Tokom projekta  relaizovane se aktivnosti:

  1. Zastupanja članica u sudskim procesima
  2. edukacija urednika I novinara na temu primene Zakona o javnom informisanju I medijima
  3. Istraživanje na temu zastupljenosti I uloge žena u menadžmentu I vlsništvu u lokalnim medijima
  4. monitoring primene novinarskog kodeksa medju članstvom
  5. Zagovaranja interesa lokalnih medija kroz doprinos uspostavljanja nove medijske strategije za period 2016-2020.

Tokom 2016.  godine advokati pravne kancelarije zastupali su  članstvo u 22 sudska slučaja.

Tekstovi napisani u okviru projekta:

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU