Odgovor pomoćnika predsednika Opštine Vlasotince

Poštovani,

U vezi sa saopštenjem koje ste u sredu 25.jula objavili na sajtu Lokal presa, a tiče se pretnji koje sam navodno izrekao novinaru Vlastimiru Stamenkoviću zbog teksta o praznoj sali u zgradi opštine, molim Vas da objavite moj odgovor.

ODGOVOR

-Novinaru Vlastimiru Stamenkoviću nisam pretio, za šta imam svedoke. Ne znam da li ih, za svoje tvrdnje o pretnji, ima i novinar Stamenković. Na žalost, Regionalna informativna agencija Jugpres,  za koju Stamenković radi, prihvatila je njegovu tvrdnju „zdravo za gotovo“, ne proveravajući  je i ne baveći se, suštinski, istinom.

Da je urednik poštovao opšte poznata pravila novinarske profesije kao što su objektivno, tačno i potpuno informisanje, trebalo je da zatraži i mišljenje druge strane o navodnoj pretnji ili bar da dostavi dokaz o njoj.  Pošto se to nije dogodilo, nastao je tekst lišen činjenica.

Sklon sam da verujem da je, ipak, reč o neprofesionalizmu, a ne o politički ostrašćenom novinaru koji je na poslednjim lokalnim izborima 2016.bio na listi Socijaldemokratske stranke (što možete proveriti u Službenom glasniku koji šaljem u prilogu, na str. 313 )

Što se tiče teksta sa fotografijom o praznoj sali u u kojoj borave opštinski većnici, on je takođe lišen niza činjenica – jedna od njih je ta da većnici, po opisu radnog mesta, nisu u obavezi da budu samo u kancelariji, već i na terenu, u skladu sa svojim zaduženjima.

S obzirom na to da u svom saopštenju zahtevate veći stepen odgovornosti za funkcionere, trebalo bi da razmislite i o sopstvenoj odgovornosti  jer ste na mejlove funkcionera  i medija tri puta slali tekst saopštenja, ispravljajući, na našu sugestiju, greške koje ni malo nisu bezazlene i kojima ste mogli da medije i javnost dovedete u zabludu. O tome, naravno, postoje dokazi.

Vladimir Kocić

pomoćnik predsednika

opštine Vlasotince

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU