Ko se povlači iz investicionih fondova

Prva polovina
februara bila je najteži period u istoriji investicionih fondova u Srbiji, piše
najnoviji broj magazina Ekonomist. Vrednost imovine ukupno 8 investicionih
fondova pala je za oko 6 procenata, dok se vrednost investicione jedinice
većine fondova spustila ispod početne vrednosti od 1.000 dinara.

Samo u prvoj
nedelji februara investicioni fondovi u Srbiji izgubili su oko 204 miliona
dinara imovine, a do gubitka je došlo takoreći preko noći, zbog političke krize
i prestrojavanja na političkoj sceni.

Strani fondovi
koji imaju uloge u srpskim investicionim fondovima povlače sredstva sa srpskog
tržišta kapitala, ali ovo povlačenje još nije postalo masovno, piše Ekonomist.

„Pre je u pitanju
zaustavljanje dotoka para u naše fondove koji investiraju u Srbiji, nego pravo
povlačenje. Glavni razlog je nesigurna situacija u vezi sa Kosovom i trenutna
politička kriza“, rekao je za Ekonomist magazin Tomaž Dvorak, direktor
upravljanja investicijama u brokerskoj kući Poteza, članici Grupe Poteza iz
Slovenije. On je dodao da su portfolio investicije smanjene, ali da će se
vratiti „posle raspleta napetosti u Srbiji“, piše Ekonomist magazin.

U fondu FIMA ProAktiv kažu da nema panike među institucionalnim
investitorima, a da novac uglavnom povlače fizička lica ili kompanije koje su u
vlasništvu fizičkih lica, i koje u fondu imaju između 2 i 5 miliona dinara,
piše Ekonomist magazin.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU