Ko se povlači iz investicionih fondova

Prva polovina
februara bila je najteži period u istoriji investicionih fondova u Srbiji, piše
najnoviji broj magazina Ekonomist. Vrednost imovine ukupno 8 investicionih
fondova pala je za oko 6 procenata, dok se vrednost investicione jedinice
većine fondova spustila ispod početne vrednosti od 1.000 dinara.

Samo u prvoj
nedelji februara investicioni fondovi u Srbiji izgubili su oko 204 miliona
dinara imovine, a do gubitka je došlo takoreći preko noći, zbog političke krize
i prestrojavanja na političkoj sceni.

Strani fondovi
koji imaju uloge u srpskim investicionim fondovima povlače sredstva sa srpskog
tržišta kapitala, ali ovo povlačenje još nije postalo masovno, piše Ekonomist.

„Pre je u pitanju
zaustavljanje dotoka para u naše fondove koji investiraju u Srbiji, nego pravo
povlačenje. Glavni razlog je nesigurna situacija u vezi sa Kosovom i trenutna
politička kriza“, rekao je za Ekonomist magazin Tomaž Dvorak, direktor
upravljanja investicijama u brokerskoj kući Poteza, članici Grupe Poteza iz
Slovenije. On je dodao da su portfolio investicije smanjene, ali da će se
vratiti „posle raspleta napetosti u Srbiji“, piše Ekonomist magazin.

U fondu FIMA ProAktiv kažu da nema panike među institucionalnim
investitorima, a da novac uglavnom povlače fizička lica ili kompanije koje su u
vlasništvu fizičkih lica, i koje u fondu imaju između 2 i 5 miliona dinara,
piše Ekonomist magazin.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU