Moje iskustvo

Saradnja sa građanima – model koji je preživeo COVID

 

Kruševac je grad u kome su gotovo svi mediji u direktnom ili indirektnom vlasništvu visoko pozicioniranih ljudi u vladajućoj stranci i nije prijateljska sredina za nezavisno i odgovorno novinarstvo.

Naša informativna kuća nastala je 2002. godine, kao regionalni medij za grad Kruševac i Rasinski okrug. Naš moto prilikom osnivanja bio je “Uzmite grad u svoje ruke” i od tada se trudimo da očuvamo tu ideju – da pomognemo našim čitaocima da dobiju prave odgovore na njihova pitanja, da budu objektivno i potpuno informisani o svim pitanjima i događajima od značaja za život svakog pojedinca i da mogu da utiču na lokalne politike.

Trudimo se svih ovih godina da negujemo kritički i istraživački pristup temama od javnog značaja i mogu slobodno da kažem da svaki dan branimo nezavisnost u izveštavanju.

To u Srbiji nije bilo lako ni ranije, još manje je danas, a naročito kada ste medij lokalne zajednice.

Pokazalo se da smo kroz projekat ‘’Lokal pres’’ laboratorije i to u doba Covida 19, uspeli da značajno razvijemo naš portal i društvene mreže, da se na neki način rebrendiramo i iznova aktiviramo i uključimo našu medijsku zajednicu u kreiranje medijskih sadržaja. Istina je da je rezultat koji smo postigli neočekivan i danas ga nadograđujemo kroz nove projekte.

Godinama smo verovali da pišemo ono što publiku zanima i ne pitajući ih. Ovaj projekat je pokazao da bolja komunikacija između nas u redakciji – vodi do novih ideja i doprinosi našem boljem radu. Takođe, bolja komunikacija sa čitaocima je doprinela kvalitenijem medijskom sadržaju. Postignuti rezultati dali su nam novu snagu da konkurišemo sa novim projektima jer smo videli da mi to zaista možemo.

Prilika da apliciramo kod Evropskog novinarskog fonda za podršku u vreme pandemije ukazala nam se zapravo zahvaljujući tome što smo bili deo projekta Local press laboratorija. Dobili smo i od njih grant da nastavimo sa našim aktivnostima.

Najteže je bilo izaći iz dosadašnje zone konfore i savladati nove tehnike i alate, ali smo i to postigli uz mentore.

Za nas je ovaj projekat veoma važan, i u ekonomskom, ali još više u profesionalnom smislu, kao potvrda kredibiliteta, poverenja i saradnje koju smo izgradili sa našom publikom.