Žene kao političari


PU „Lokal pres“
od ponedeljka, 6. oktobra 2008. godine
počinje realizaciju projekta pod nazivom „Žene na lokalnim političkim
scenama“ koji finansira Norveška Narodna Pomoć

 

 

Projekat pod nazivom „Žene na lokalnim političkim
scenama“ predstavlja serijal od 8 tekstova čija tema je analiziranje uloge i
zastupljenosti žena u političkom životu lokalnih sredina. Tekstove pišu
novinari lokalnih redakcija i biće dostupni za prenošenje svim redakcijama
svakog ponedeljka počev, od 6. oktobra na sajtu www.localpress.org. yu. U
projektu je planirano učešće 16 lokalnih redakcija.

 

Učešće redakcija u ovom projektu se ogleda u
prenošenju i pisanju tekstova na zadatu temu. Iz sredstava NPA će realizatorima
projekta biti isplaćena naknada za troškove papira, štampe i pisanje tekstova.