Zakon po meri lokalnih medija

Lokalni mediji u Americi putem Predloga zakona o održivosti lokalnog novinarstva  nalaze načine da obezbede sredstva koja će im pomoći da prevaziđu posledice pandemije Covid 19, informacija je koju je objavio Niemen lab.

Naime, ovaj Predlog  zakona će se uskoro naći pred Senatom i po oceni mnogih obezbedio bi značajnu pomoć  lokalnim redakcijama u kritičnim trenucima.

Razlog za donošenje ovog zakona nalazi se u činjenici da u doba mržnje, uznemiravanja i nasilja nad članovima medija širom političkog spektra, lokalne novinske organizacije uživaju veće poverenje od nacionalnih medija. Ovim Zakonom se pospešuje pretplata na lokalna izdanja I oglašavanje u lokalnim medijima.

Tri su glavne stavke Predloga zakona koji bi lokalnim medijima obezbedio ekonomske  efekte na period od pet godina:

  1. Fizičkim licima bi se odobravao poreski kredit koji bi pokrivao 80% troškova pretplate na lokalne novine ili donacije lokalnoj neprofitnoj organizaciji za vesti za prvu godinu, a 50% za naredne četiri godine.
  2.  Omogućio bi se poreski kredit do 5.000 dolara za mala preduzeća koja se oglašavaju u svojim lokalnim medijima. Mala preduzeća mogu koristiti ovaj poreski kredit za oglašavanje na lokalnim novinskim sajtovima, novinama, televiziji ili radiju. Kao i kod poreskog kredita za pojedince, lokalna preduzeća bi realno snosila 20% troškova oglašavanja prve godine i 50% u narednim godinama. Dakle, lokalno preduzeće bi moglo da petostruko poveća svoje trenutno oglašavanje u prvoj godini i udvostruči ih godinama. Inače, U Americi, svako preduzeće koje se smatra malim mora da ima manje od 50 zaposlenih.
  3. Obezbedio bi se poreski kredit na plate koji olakšava zapošljavanje lokalnih reportera, urednika, fotografa i drugih novinara. Njega bi mogli da koriste i profitni i neprofitni mediji. Prednosti bi bile značajne: za lokalnog novinara u prvoj godini bi pokrivao polovinu zarade , pod uslovom da ne zarađuje više od 50.000 dolara godišnje, i 30% u preostalim godinama.

Predlog zakona se odnosi na svaku štampanu ili digitalnu publikaciju koja ispunjava sledeće uslove: objavljivanje „originalnog sadržaja izvedenog iz primarnih izvora“ za lokalnu publiku, zapošljavanje najmanje jednog lokalnog novinara koji živi u oblasti koju publikacija pokriva i da njen izdavač zapošljava manje od 750 zaposlenih.

Neprofitne organizacije su kvalifikovane  za korišćenje ovog Zakona „samo ako je izdavanje štampanih i digitalnih publikacija primarna delatnost takve organizacije“.

Izvršna direktorka neprofitne organizacije Margaret Salivan rekla je za The Washington Post da je zakon „potencijalno najvažniji zakon za lokalne redakcije u poslednjih sto godina“ i da bi novine mogle očekivati da će dobiti milion dolara u vidu poreza na zarade.  „Zakon definiše novinara kao svakoga ko je uključen u proizvodnju lokalnih vesti, bilo da je fotograf, reporter ili urednik.

Delovi teksta su preuzeti iz teksta ‘’Pitanja i odgovori o Zakonu o održivosti lokalnog novinarstva’’ koji je preneo Niemen lab.