Za Kopernikus devet miliona

Od 10 miliona dinara koliko je Raška izdvojila za medije za prvih šest meseci ove godine devet će pripasti Kopernikusu – Televizija Raška iz budžeta će dobiti 5.453.682, a Radio Raška 3.541.416 dinara.

Ostatak novca, po odluci komisije, raspodeljen je na šest medijskih kuća i produkcija.

Beta pres doo iz budžeta će dobiti 280.000, produkcija Petresa 210.000, Dan graf 160.000, Etno umetnički klub Černjaski 90.000, a preduzetnik Zoran Nikolić 60.000 dinara.

Na konkurs za ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u medijima za 2016 godinu , za perid od 01.01. do 30.06.2016. koji je krajem decembra prošle godine raspisala Raška stiglo je ukupno 11 projekata.