Veliki spasavaju male na lokalu

U Americi lokalne radio stanice kupuju lokalne novine da bi zajedno lakše opstali

Povezivanje lokalnih medija u veće sisteme je jedan od načina prilagođavanja uslovima pandemije izazvane Covidom 19. Tako, na osnovu informacija Nieman Journalism Laboratorije koja pomaže novinarima u Americi da se prilagode novim izazovima koje od njih zahteva doba internet, u toku su pregovori o povezivanju o spajanju između Chicago Public Media, vlasnika radio stanice WBEZ i  Chicago Sun-Times-a, lokalne novine.

Chicago Sun-Times, nakon što je više puta tokom poslednje decenije menjao vlasnike, stabilniji dom za nastavak dosadašnjeg rada je  pronašao na neočekivanom mestu: na radio stanici.

Pokazalo se da su slična spajanja doprinela izuzetnom ojačanju stabilnosti medijskih industrija. Uspostavljenom saradnjom, doprinelo bi se  stvaranjem finansijske stabilnosti oba  medija.

Trend kupovine malih od strane većih lokalnih medija u Americi je posledica permanentnog pada tiraža od 2004. Godine.P?eriod pandemija je još više uticao na loše ekonomske efekte malih medija.

Zatvaranje novina se, pored manjih tiraža, pripisuje  i manjem broju plaćenih pretplata, jer se potrošači okupljaju na besplatnim sajtovima i društvenim mrežama. Procenjuje se da je prihod dnevne štampe u Americi između 2008. i 2018. godine opao za  čak 68%, iako se prihod od digitalne štampe za te iste publikacije povećao.