Upad policije u redakciju „Bečejskog mozaika“

Pretres
Asocijacija
nezavisnih lokalnih medija "Local press" najoštrije protestvuje zbog ovakvog
ponašanja policijskih i sudskih organa koji su svojim postupcima najozbiljnije
ugrozili elementarne medijske slobode i ocenjuje da se radi o pritisku na
redakciju "Bečejskog mozaika".

Ovakvo bahato i
necivilizacijsko ponašanje suda i policije u Bečeju očigledno ima za cilj
zastrašivanje novinara jer je pripadnicima MUP-a prethodno već stavljen na uvid
audio i video materijal koji je interesovao istražne organe.

Asocijacija
nezavisnih lokalnih medija "Local press" upozorava da se pretresi
redakcija i oduzimanje kompjutera ne praktikuju ni u najcrnjim diktaturama i
zbog toga zahteva od nadležnih ministarstava, pre svega, Ministarstva pravde i
Ministarstva unutrašnjih poslova, da spreče dalje divljanje lokalnih moćnika u
Bečeju i omoguće nesmetan rad novinarima "Bečejskog mozaika".