Udruženja: Skupština da osudi kampanju protiv novinara i NVO

Predstavnici medijskih i novinarskih udruženja i organizacija koji su odlukama njihovih upravnih organa napustili Radnu grupu za bezbednost novinara Vlade R. Srbije ovim putem traže reakciju Kolegijuma Narodne skupštine Srbije, da jasno osude kampanju portiv novinara u najvišem predstavničkom telu Srbije.

Ovo podrazumeva potpunu i doslednu primenu Poslovnika o radu Narodne skupštine i Kodeksa ponašanja narodnih poslanika u slučajevima defamacija, diskreditacija i targetiranja novinara i javnih ličnosti u parlamentu.

Smatramo da je nedopustivo da se skupštinska govornica zloupotrebljava od strane poslanika da bi se diskreditovali novinari koji svoj posao rade u skladu sa profesionalnim standardima. Poslednjih dana na udaru te kampanje je redakcija KRIK, ali i organizacija CRTA.

Podsećamo, da je prema usvojenom Kodeksu narodnih poslanika, poglavlje 4, član 8, „Narodni poslanik je dužan da pristojno i sa dužnom pažnjom i poštovanjem se odnosi prema građanima; govorom ne podstiče mržnju i nasilje; u svom radu i istupanjem u javnosti ne postupa sa predrasudama i stereotipima i ne podstiče ih; ne koristi izraze, reči i gestikulacije koje vređaju ili omalovažavaju ljudsko dostojanstvo i narušavaju dostojanstvo Narodne skupštine.“

Postupanjem pojedinih članova Skupštine upravo je ovaj deo kodeksa grubo prekšen.

Očekujemo hitnu reakciju kolegijuma Narodne skupštine.

  1. mart 2021. Beograd, Novi Sad, Kragujevac

Asocijacija medija

Asocijacija onlajn medija (AOM)

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)

Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“

Slavko Ćuruvija Fondacija