U Despotovcu opštinski funkcioneri – medijiski stručnjaci

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja poziva predsednika Opštine Despotovac da poništi Rešenje o imenovanju stručne komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja, usvojeno 16.07.2015., s obzirom da nije u skladu sa Pravilnikom Ministrarstva kulture i informisanja.

 

Za članove komisije u Despotovcu imenovani su pomoćnik predsednika opštine, član opštinskog veća i direktorka Centra za kulturu (čiji je osnivač opština) što nije u skladu sa članom 20. Pravilnika, koji propisuje da se za članove konkursne komisije ne mogu izabrati lica koja obavljaju javnu funkciju ili su u sukobu interesa.

 

Ukazujemo da u Rešenju o imenovanju stručne komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja, objavljenom na sajtu Opštine Despotovac, nisu navedena zanimanja, niti trenutne pozicije članova komisije, što nije u skladu sa dobrom praksom transparentog rada opštinskih vlasti.

 

Podsećamo i da je Koalicija novinarskih i medijskih udruženja ukazala nadležnim organima u Opštini Despotovac na nepravilnosti u tekstu Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. S obzirom da one nisu otklonjene, Koalicija, kao i u drugim, sličnim situacijama, nije predložila svoje kandidate za članove komisije.

 

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja radi opsežan monitoring sprovođenja medijskih zakona i rada nezavisnih komisija za sufinansiranje medijskih projekata u skladu sa javnim interesom.

 

UNS, NUNS, NDNV, ANEM i PU „Lokal pres“