Trendovi i sudska praksa u domenu autorskog prava u novinarstvu

Nezavisno udruženje novinara Srbije kreiralo je publikaciju „Trendovi i sudska praksa u domenu autorskog prava u novinarstvu“. Ova publikacija sadrži analizu izmena i dopuna Zakona o autorskim pravima, različite trendove u primeni autorskih prava, pregled odredbi koje su od važnosti za za novinarsku i medijsku delatnost, kao i primere iz sudske prakse, te smernice za ostvarivanje autorskih prava.

Publikacije je nastala u okviru projekta Fer igra na polju autorskih prava u novinarstvu u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije

Kompletnu publikaciju možete preuzeti Publikacija Trendovi i sudska praksa u domenu autorskog prava u novinarstvu