Svetski dan slobode medija

Svetski dan slobode medija obeležava se 3. maja. Odluka o obeležavanju doneta je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kako bi se podigla svest o značaju slobode štampe i podsetile vlade država da je njihova dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja zagarantovano članom 19. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Ujedno se na ovaj način obeležava godišnjica Vindhuške deklaracije, izjave o principima slobodne štampe, koju je sastavila grupa afričkih novinara 1991. godine.

Poslovno udrženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ podseća da na lokalne medije raste pritisak iz godine u godinu. Negativan trend da se na medijskoj sceni sve više stvara razlika između „poželjnih’’ i „nepoželjnih’’ medija, bilo da se od strane vlasti usmeravaju informacije ili finansijska sredstva za informisanje građana sve je izraženiji.

Istraživanje o pritiscima na lokalne medije, koje je sproveo PU „Lokal pres“ pokazalo je da su najčešći oblici kršenja sloboda i prava tokom 2019. godine vezani su za nervnopravan tretman u odnosu na druge medije (63%) i uskraćivanje lokalnih izvora za sufinansiranje (55,6%). Ovim vidovima pritiska lokalni mediji bili su izloženiji nego prethodne godine. Istraživanje o pritiscima na lokalne medije 2019.

Regionalna platforma za zagovaranje slobode medija i bezbednosti novinara – SafeJournalists.net – zabeležila je porast različitih vrsta pritisaka i zastrašivanja medija i novinara u zemljama zapadnog Balkana, posebno u Srbiji i Bosni i Hercegovini. U 2019. godini naša baza podataka zabeležila je 134 incidenata u regionu – 30 napada na novinare, 42 pretnje smrću i teškim telesnim provredama, 40 drugih vrsti pretnji novinarima, 17 napada na medijske kuće i organizacije i 5 pretnji protiv njih.  Kao i prethodnih godina, kada je u pitanju zastrašivanje novinara i medija, zloglasni prvak 2019. godine je Srbija sa ukupno 67 zabeleženih incidenata, a slede BiH – 36 i Kosovo sa 21 zabeleženim incidentom.

Nažalost, zabrinjavajući trendovi koje je zabeležila naša mreža i druge organizacije koje se bave slobodom medija, u 2019. godini su se ubrzavali tokom pandemije Covid-19 – prva četiri meseca 2020. godine obeležila su 56 incidenata, više od pola u Srbiji.

Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Granski sindikat kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost“, kao i Sindikat novinara Srbije pozvali su sve novinare i medije da u 11.55 isključe ton, zamrače ekrane i ćutke se pridruže akciji „Pet minuta gromoglasne tišine“.

U saopštenju Sindikata novinara Srbije se ukazuje da je vanredno stanje izazvano epidemijom koronavirusa dodatno pokazalo da medijski radnici u Srbiji imaju male i neredovne zarade, da rade bez ili sa lako raskidivim ugovorima, da im je zabranjeno sindikalo organizovanje.

Dodaje se i da medijski radnici trpe pritiske vlasti i vlasnika medija da se izveštava u njhovom, a ne u javnom interesu, kao i da se novinari hapse i da im se preti.

Ministarstvo kulture i informisanja čestitalo je Svetski dan slobode medija svim novinarima i medijskim radnicima u Srbiji i pozvalo ih da više pažnje usmere na verodostojnost informacija i da se ponašaju profesionalno i odgovorno.