Istraživanje o pritiscima na lokalne medije za 2019. godinu

Na medijskoj sceni sve više stvara razlika između „poželjnih“ i „nepoželjnih“ medija, bilo da se od strane vlasti usmeravaju informacije ili finansijska sredstva za informisanje građana, jedan je od rezulata istračivanja koje je tokom 2019. godine sprovelo Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“.

Istraživanje o pritiscima na lokalne medije pokazalo je da su najčešći oblici kršenja sloboda i prava tokom 2019. godine vezani su za nervnopravan tretman u odnosu na druge medije (63%) i uskraćivanje lokalnih izvora za sufinansiranje (55,6%). Ovim vidovima pritiska lokalni mediji bili su izloženiji nego prethodne godine.

Potom sledi, uskraćivanje dostupnosti informacija od javnog značaja (37%), mešanje u uređivačku politiku (22%), otkazivanje reklama i otkazivanje poslovnih ugovora sa po 22%, uskraćivanje ugovorenog državnog finansiranja i administrativni pritisci po 18%.

Precepcija urednika i novinara o stanju slobode medija pogoršana je u odnosu na 2018. godinu. Naime, 2019. godine povećan je broj onih koji smatraju da uopšte ne postoje uslovi za ostvarivanje medijskih slobode i prava u praksi (2018. godine za ovaj odgovor se opredelilo 18% anketiranih, 2019. godine to je smatralo 25,8% anketiranih urednika i novinara).

Veza između obima finansijskih sredstava koja državna ministarstva ili lokalna samouprava plasiraju u neki medij (preko projektnog sufinansiranja, reklama, pomoći, posebnih ugovora itd) i kritičkog pristupa u izveštavanju o tim ministarstvima i vlasti u datom mediju uočena je među ispitanicima i tokom ranijih istraživanja.

Da postoji direktna veza kritičkog izveštavanja i sredstava plasiranih u medije smatra 84% anketiranih. Takođe, na pitanje koje je upućeno medijima primaocima državne pomoći „da li su ih davaoci pomoći tretirali kao da im duguju neku uslugu“ više od polovine ispitanika (51,6%) je odgovorilo potvrdno.

U istraživanju je učestvovala 31 lokalna redakcija iz 22 lokalne sredine što čini uzorak veličine od 60% članica PU „Lokal pres“. Po tipu medija najzastupljeniji su predstavnici štampanih medija (13), slede predstavnici online medija (12), lokalnih radio stanica (3), televizija (2) i informativnih agencija (1).

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama“, finansijski podržanog od strane Misije OEBS-a u Srbiji.

Istraživanje o pritiscima na lokalne medije 2019 (PDF)