SMERNICE ZA PISANJE PROJEKATA (6): Definisanje aktivnosti projekta