SMERNICE ZA PISANJE PROJEKATA (4): Ciljevi projekta