SMERNICE ZA PISANJE PROJEKATA (2): Kako popuniti uvodni deo projekta