SMERNICE ZA PISANJE PROJEKATA (1): Prava tema za konkurs