Slavimirka Djordjević: „Bolje je raditi i za 100 dinara, nego da neko prosi ili krade“