Šest konkursa za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja

Ministarstvo kulture i informisanja raspisaće u utorak, 1. marta, šest konkursa za projektno sufinansiranje iz oblasti informisanja, u cilju podizanja kvaliteta medijskih sadržaja i podrške medijima i novinarima u objektivnom i pravovremenom informisanju građana Srbije.

Pravo učešća na konkursima imaju izdavači medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom i pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji prilože dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Za sufinansiranje projekata koji budu odabrani na konkursima, Ministarstvo kulture i informisanja opredelilo je 262 miliona dinara, čime je budžet u svim kategorijama uvećan u odnosu na prethodnu godinu.

Konkursi će biti objavljeni 1. marta u dnevnim novinama Politika i na sajtu Ministarstva kulture i informisanja, i to:

  • Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini;
  • Konkurs za sufinansiranje projekata koji se realizuju putem elektronskih medija sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2016. godini;
  • Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2016. godini;
  • Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom u 2016. godini;
  • Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2016. godini;
  • Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona  u 2016. godini.

Izvor: Ministarstvo kulture