Romani cikna: Žene u akciji

Prevencija ranih brakova, bezbednost mladih Roma i Romkinja, ljudska prava, sprečavanje porodičnog nasilja samo su neke do tema o kojima se tokom proteklih mesec dana govorilo na skupovima koje je organizovalo kruševačko udruženje „Romani cikna“. Njihove aktivnosti nije lako ispratiti jer rade puno, a romani cikna 1glavna karakteristika im je da je sve što organizuju usmereno neposredno na zajednicu.

Udruženje „Romani cikna“ osnovano je 2010. godine na inicijativu romskih i ženskih aktivistkinja iz Kruševca. Od tada do danas realizovale su na desetine projekata vezanih za pre svega za žene i devojke kako iz romske, tako i neromske populacije.

– Iako je „Romani cikna“ pre svega žensko udrženje, naše aktivnosti usmerene su i na zajednicu uopšte. Činjenica je, međutim, da na posebnu pažnju usmeravamo na Romkinje jer su one u našem društvu dvostruko diskriminisane i kao žene i kao pripadnice manjinskog naroda.

Žene i devojke iz romske populacije mnogo češće imaju niži status u društvu, ali i u svojoj zajednici jer Romi generalno i dalje neguju tradicionalne obrasce ponašanja u kući i porodici. Zbog toga naši glavni ciljevi i jesu unapređenje socijalnog, ekonomskog, zdravstvenog i kulturnog položaja Romkinja, kaže Snežana Živković, aktivistkinja ovog udruženja.

Poseban akcenat stavljaju na razvoj civilnog sektora i podsticanje ženskog romskog aktivizma pa je u njihove programe uvek uključen veliki broj volonterki.

Njihove aktivnosti tokom ove godine bile su usmerene na prevenciju ranih, ugovorenih i prisilnih brakova romani cikna 3i sprečavanje porodičnog nasilja. Iz projekata su nastale su dve vrlo zanimljive publikacije. Zbirka priča „O ovome se ćuti“ je jedna od njih.

– To je dragocen materijal sa ispovestima žena iz Rasinskog okruga, Kruševca, Aleksandrovca, Varvarina, Brusa, Ćićevca, okolnih sela, ali i sa juga Srbije, iz Aleksinca, Niša, Pirota… Mislim da će emotivne, potresne ispovesti javnosti pomoći da shvati koliko je to problem i sa čime se devojčice koje su žrtve prisilnih brakova suočavaju. Kada čitamo te ispovesti na tribinama mnoge žene ne mogu da zaustave suze, priča Snežana Živković.

Zbirka rečtije od svih istraživanja govori o preblemu nasilja u porodici i prisilnih brakova. Temu prisilnih brakova žene iz “Romani cikme” uspele su da približe i najmlađem uzrastu kroz slikovnicu “Život ili nešto drugo”.

– Ova slikovnica nastala je u okviru projekta “Mobilizacija zajednice protiv ranih, ugovorenih I prisilnih brakova” i u suštini kroz slike predstavlja priču o vede drugarice kojima je život namenio različiti put. Ono što nam je posebno drago je das mo uspele da pokažemo da I devojke koje su rano osnovale porodicu mogu da nastave školovanje i promene svoj život ukoliko to žele jer na kraju priče mlada žena koja je postala nastavnica svoj drugarici drži časove u školi za odrasle, priča naša sagovornica.

Podrška ženama misija je “Romani cikne”, ali su kažu zahvalne što na svom putu imaju podršku

– Potreba za podrškom nas povezuje, kako sa romskom i lokalnom zajednicom, tako i sa drugim ženskim grupama. Organizujemo se, zajednički učimo, razmenjujemo iskustva i umrežavamo. Najveću podršku imamo od Romske ženske mreže, čije smo članice od osnivanja, kaže Snežana Živković, napominjućiu d aim je dragocena saradnja sa ustanovama, institucijama I drugim organizacijama, sa kojima zajednički rade kako bi osnažile žene i unapredile svoju zajednicu.

Projekat_Glas_Roma_u_lokalnim_zajednicama-disclaimer