Rezultati inicijative „ZA sadržaje za mlade“

Gradovi Bor i Kraljevo prvi su gradovi u Srbiji koji će deo sredstava iz lokalnih budžeta izdvojiti za podršku kreiranju sadržaje za mlade. Ova odluka rezultat je zagovaračke inicijative „ZA sadržaje za mlade“ koju je proteklih meseci sprovelo Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“.

– Našoj inicijativi priključilo se u proteklom periodu pedesetak mladih iz gradova širom Srbije, koji su kroz kampanju na društvenim mrežama, koju su sami kreirali, pokazali da im je stalo da budu informisani i da su voljni da se uključe i aktivno rade kako bi doprineli pozitivnim promenama u svojim lokalnim sredinama, kaže Snežana Milošević, generalna sekretarka PU „Lokal pres“.

Anketa o informisanju mladih u lokalnim zajednicama, koju je PU „Lokal pres“ sproveo tokom avgusta i septembra, pokazala je da 66,7% mladih smatra kako u medijima nema dovoljno sadržaja za mlade. Pri tom, od 640 mladih iz 52 lokalne sredine koji su učestvovali u anketi, više od polovine (52,9%) spremno je da se kativno uključi u rešavanje ovog problema.

– Značaj zagovaračke inicijative „ZA sadržaje za mlade“ je veliki pre svega jer u medijima nema dovoljno sadržaja za mlade, a potreba za njima je mnogo veća. Sa druge strane tu je i činjenica da je veoma nizak procenat medijski pisemnih mladih ljudi. I jedno i drugo može da se promeni, kaže Anđelija Stanimirović, studentkinja iz Niša i jedna od aktivistkinja kampanje „ZA sadržaje za mlade“.

Analiza PU „Lokal pres“ pokazala je da su 10 gradova i opština za dve godine kroz konkurse raspodelili ukupno 283.392.000 dinara, a da je tek 5,67 % tih sredstava bilo namenjeno informisanju mladih. U isto vreme mladi uzrasta od 15 do 30 godina čine 16,5 % populacije u 10 posmatranih lokalnih sredina (Bor, Čačak, Loznica, Kruševac, Kraljevo, Raška, Sremska Mitrovica, Šabac, Varvarin i Vrnjačka Banja).

Ova analiza je na okruglom stolu održanom početkom oktobra u Vrnjačkoj Banji predstavljena predstavnicima lokalnih samouprava i lokalnih medija iz 15 gradova Srbije.

I predstavnici medija i predstavnici lokalnih samouprava složili su se da su se da je ovaj podatak poražavajuć, i da treba aktivno raditi na podršci kreiranju medijskih sadržaja za mlade i aktivnostima mladih uopšte.

– Zagovaračka inicijativa koju smo sproveli za PU „Lokal pres“ predstavlja tek početak. Naš plan je da i u narednom periodu aktivno radimo na unapređenju informisanja mladih kroz povezivanje predstavnika lokalnih samouprava, medija i mladih u lokalnim zajednicama, objašnjava Snežana Milošević.

Inače, podršku zagovaračkoj inicijativi PU „Lokal pres“ pružili su Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Zagovaračka inicijativa „ZA sadržaje za mlade“ sprovedena je u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“  koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).