Radionica za pisanje projekata

Projektno sufinansiranje  bila je tema radionice koja je održana za potrebe članica Lokal Presa. Trodnevna online radionica „Pisanje i menadžment projekata“  finansijski je podržana od strane NED

Učesnici  trodnevne online radionice  bili su predstavnici devet članica  PU ‘’Lokal pres’’ koji su imali prilike da se upoznaju sa projektnim ciklusom, ciljnim grupama, izradom logičke matrice i planiranjem budžeta. Ovogodišnja radionica je u fokusu imala inostrane finansijske fondove. Tokom poslednjih godina, primećeno je,  da sve manje sredstava iz lokalnih budžeta putem projektnog sufinansiranja članicama LP pristiže za sufinansiranje medijskih sadržaja. Ova tendencija koju godinama pratimo kroz LP istraživanja, ukazala je  na potrebu da ohrabrujemo i osnažujemo članice LP da se obraćaju stranim izvorima za finansiranje projekata.