Pulicer centar: Otvoren konkurs za medijske grantove

Pulicer centar poziva redakcije i nezavisne novinare da se prijave za grantove za istraživanje o globalnim problemima izazvanim korona virusom.

 

Poziv je otvoren za novinare iz različitih sredina i društvenih, rasnih, etničkih i premalo zastupljenih grupa koji žele da izveštavaju o krizi u vezi korona virusa. Zainteresovane redakcije i novinari/ke prijavu za grantove mogu poslati do 31.12.2020. godine.

 

Pulicer centar za izveštavanje o krizama, kao neprofitna organizacija koja podržava nezavisno svetsko novinarstvo, traži predloge koji razvijaju inovativne pristupe izveštavanju o novoj koronavirusnoj krizi, koristeći saradnju među novinarima i redakcijama preko državnih linija ili državnih granica.

 

Detaljne informacije o konkursu možete naći na sledećem LINK-u