PU ’’Lokal pres’’: Pretnje visokim iznosima za naknadu štete direktno ugrožavaju opstanak lokalnih i OCD medija

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih I nezavisnih medija ‘’Lokal pres’’ izražava svoju duboku zabrinutost  zbog pritiska koji se sprovodi nad članicom  ‘’Lokal presa’’, Regionalnom informativnom agencijom Jugpress i njenom urednicom Ljiljanom Stojanović u Leskovcu. Najnoviji pritisak čine dve tužbe koje su stigle na adresu Centra za demokratiju i razvoj medija juga Srbije  iz Leskovca koji je izdavač “Regionalne informativne agencije Jugpress“  i njihove urednice Ljiljane Stojanović od strane  “Millennium team“ doo iz Beograda radi utvrđivanja povreda na ugled i naknade materijalne štete u visini od  po 100.000 evra, ukupno 200.000 evra.

“Millennium team“ doo je tužio  Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije i njegovu urednicu, zbog  vernog prenošenja informacija iznesenih na  Konferenciji za štampu Narodne Stranke  u Leskovcu,  održanoj krajem februara,  izjave njenog predsednika Vuka Jeremića i potpredsednika Miroslava Aleksića koje su date u navodima u tekstu “Jeremić: Rat korupciji“

Takodje, u drugoj tužbi Milenium tim d.o.o je tužio Jugpress i zbog objavljivanja izveštaja sa konferencije  Vuka Jeremića u Vranjskoj Banji  pod nazivom“Jeremić: Vrh režima preko Milenijum tima otima i Vranjsku Banju” koji je objavljen 6. februara 2021. godine a tema je prodaja lokalnog hotela toj kompaniji

Ovaj mali  medij civilnog sektora sa juga Srbije preneo je informacije sa javnih događaja iz svoje sredine  I zaprećeno  mu je naknadom štete od 200.00 evra radi zaštite ugleda, kako u tužbi stoji, jedne od “najuspešnijih i najuglednijih kompanija“ u Srbiji. Napominjemo da “Millenijum team“ doo nije demantovao  ni jednu od informacija niti je zatražio od Regionalne informativne agencije Jugpress“ da njihovu priču  javno objavi. Takva vrsta reagovanja je svojstvena najuspešnijim i najuglednijim komapnijama u svetu jer im je od velike važnosti da svoj ugled i imidž grade pred građanima u čijim lokalnim sredinama nameravaju da posluju.

Napominjujemo da je informisanje u malim lokalnim zajednicama od velike važnosti za prosperitet i razvoj tih zajednica. Upravo stoga, građani u njima imaju pravo i potrebu da saznaju  svaku informaciju i događaj koji se održao na njenoj teritoriji. Regionalna agencija Jugpress  je, kako  joj i samo ime kaže, kao agencija prenela verodostojno iznešene informacije  koristeći  novinarsku formu  izveštavanje sa zvaničnih konferencija za štampu Narodne stranke i ne upustajući se u komentare, informisali su građane Leskovca. Pa tako, pomenuti medijski prilozi ne predstavljaju  autorske ni istraživačke tekstove već izveštavanje sa konferencija za štampu.

Neprimerena cena  naknade štete od ukupno 200.000,00 evra je poruka  svim lokalnim medijima da ukoliko ne poštuju moć velikih mogu biti ugašeni. Medjutim, napominjemo, ovakvim delanjem,  ozbiljno se ugrožava i sloboda građana u malim zajednicama da budu obavešteni o svim događajima bez cenzure.

Kragujevac, 6.4.2021