Prosperitet lokalnih sredina

PU „Lokal pres” počinje sa realizacijom projekta pod nazivom „Prosperitet lokalnih sredina”,u ponedeljak 7. decembra 2009. godine. Projekat ce biti finansiran od strane Ministarstva kulture Srbije.

 

Projekat „Prosperitet lokalnih sredina” će se realizovati u narednih šest meseci kroz osamdeset istraživačkih tekstova u deset lokalnih sredina.Svaka redakcija koja učestvuje u ovom projektu će pisati po osam tekstova u određenim tematskim krugovima .Svakog ponedeljka tokom realizacije projekta biće na sajtu PU „Lokal pres” www.localpress.org.rs postavljeno po pet tekstova i svaki od tekstova imaće specifične ciljeve po kojima će biti pisani.

 

Prvi specifični cilj će predstavljati afirmaciju umetničkih i kreativnih pristupa usmerenih na negovanje i razvijanje dijaloga među mladima i veze sa lokalnim medijima.

 

Drugi specifični cilj će predstavljati iskazivanje poverenja i podrška dostignućima mladih u malim lokalnim sredinama izvan Beograda.

 

Treći specifični cilj će biti prikazivanje obezbeđivanja prikaza stanja o položaju mladih koji su postigli određene rezultate u kulturi,nauci i obrazovanju i podsticanje odgovornosti lica koja rade sa njima.

 

Četvrti specifični cilj će biti podržavanje Sloboda širenja informacija i moguća saradnja sa vršnjacima,lokalnim medijima i podsticanje međugeneracijske saradnje i solidarnosti na lokalnom nivou.

 

Peti specifični cilj će predstavljati uspostavljanje veze,saradnje i poverenja mladih i lokalnih medija u cilju uticaja na rast kulture potrošnje mladih sa jedne strane i prilagođavanja sadržaja lokalnih medija za potrebe i interesovanje mladih sa druge.

 

U realizaciji ovog projekta učestvuju redakcije sledećih lokalnih novina :

1) „Borske novine” – Bor,

2) „Glas Podrinja “ – Šabac,

3) „Takovske novine” – Gornji Milanovac,

4) „Grad” – Kruševac,

5) „Lozničke novosti” – Loznica,

6) „Naše novine” – Odžaci,

7) „Polimlje”- Prijepolje,

8) „Pancevac” – Pancevo,

9) „P Pres” – Pancevo,

10) „Porodicni krug” – Novi Sad.

 

Logo: Ministarstvo kulture Republike Srbije

Logo: Local Press

Tekstovi napisani u okviru projekta: