Projekat Local Press Lab 2.0

Projekat Local Press Lab 2.0 je nastavak pilot projekta pod nazivom „Pilot projekat Local Press Lab“ koji je realizovan tokom osam meseci, počevši od 1. septembra 2019. do 30. aprila 2020. godine.  Novim projektom pod nazivom „Local Press Lab 2.0.“ Udruženje planira da nastavi sa sličnim pristupom, a da istovremeno uvede neke novine. Projekat ima za cilj da ojača otpornost lokalnih medija u Srbiji unapređenjem kapaciteta lokalnih medija da informišu javnu debatu dok pokušavaju i testiraju nove modele za angažovanje publike i finansijsku održivost. Lokal pres zauzima stanovište da su održivi mediji oni koji ispunjavaju zahteve preživljavanja u promenljivom okruženju, pa im je stoga potreban visok stepen prilagodljivosti, kao i jaka veza razmene i poverenja sa svojom publikom. Dve pozicije su podjednako vredne i nedeljive. Lokalni mediji koji ispunjavaju svoju ulogu u opsluživanju javnosti informacijama od visokog javnog interesa i koji omogućavaju publici ne samo da primaju informacije već i daju mišljenje – treba pomoći da razviju svoje profesionalne veštine i svoju ekonomsku održivost.

Jedinstvena dodatna vrednost ovog projekta je u tome što ne daje gotov recept o tome kako lokalni mediji treba da se angažuju sa svojom publikom. Umesto toga, mediji dobijaju ideje i eksperte kako bi pomogli da se razviju lokalne strategije za angažovanje sa svojom publikom, kako onlajn tako i oflajn. Isto važi i za osmišljavanje modela održivosti. Lokalni mediji, članovi Local Press Association, imaju mnogo da nauče kada su u pitanju digitalne kompetencije (uključujući marketing), ali i dalje imaju štampano izdanje, a neki od njih imaju vernu publiku ovih izdanja. Dakle, postoji prostor za istraživanje tradicionalnog/analognog marketinga i prodaje, kao i mogućnosti koje dolaze sa novim tehnologijama.