Pristup Romkinja zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti

Od aprila 2018.godine u Zdravstvenom centru Bor radi zdravstvena medijatorka Marina Sinanović. To je velika pomoć Domu zdravlja Bor. Zdravstvene medijatorke su žene zaposlene pri domovima zdravlja i obučene da romskim porodicama ukazuju na mogućnost prevencije i lečenja bolesti, vakcinacije i ostvarivanja svih prava iz oblasti zdravstvene zaštite. Romske medijatorke su od zdravstvenih radnica prerasle u socijalne radnice − postale su jedinstvena veza između romske populacije i celog institucionalnog sistema. One

preventivno obilaze naselja i pomažu porodiljama izmedju ostalog i kako da apliciraju za sredstva iz populacionog fonda Grada Bora gde se za prvo dete dobijaju -25.000 dinara, za 2.  40.000 din. a za III i IV dete 70.000 dinara. Zdrastveno osiguranje – zdravstvenu knjižicu, ima 90 % romskih porodica zahvaljujući angažovanju medijatorke Marine.

Projekat  doprinosi uspostavljanju bolje i efikasnije povezanosti između lokalnih zajednica, romske populacije, romskih zdravstvenih medijatorki i zdravstvenog sistema. Zahvaljujući projektu, prvi put u Srbiji imamo bazu podataka o Romima koju koriste državne institucije.

Statistike kažu da je životni vek romske populacije u proseku 10 do 15 godina kraći u odnosu na ostatak stanovništva.

Kritična su romska naselja, gde je higijena na najnižem nivou, a rizik od oboljevanja izuzetno visok. Sva naselja i sve porodice obiće će medijatorke, da za početak imaju lična dokumenta i zdravstvene knižice, a zatim i svog izabranog lekara, ginekologa ili pedijatra.