Prioritet stambeno zbrinjavanje

Lokalni akcioni plan za period od 2016. do 2020. godine u saglasju sa Nacionalnom strategijom za integraciju Roma

Ne razlikuje se svakodnevni život pripadnika romske zajednice u opštini Odžaci od onog u većini mesta u Srbiji. Stambeno zbrinjavanje, zdravstvena zaštita, obrazovanje, posao… i u ovoj opštini Zapadnobačkog upravnog okruga, u kojoj po poslednjem popisu iz 2014. godine živi 1.035 pripadnika romske zajednice, gorući su problemi. Ono zbog čega se odžačka lokalna samouprava može nazvati primerom dobre prakse kad su Romi u pitanju je spremnost da se ti problemi koji su evidentni rešavaju.
Značajan korak u tom pravcu načinjen je 2008. godine osnivanjem Kancelarije za romska pitanja, jedne Bogojevo romsko naselje
od prvih u Srbiji, zahvaljujući kojoj je u proteklih osam godina u delo sprovedeno niz značajnih projekata. Izgradnja dela komunalne infrastrukture i legalizacija romskog naselja u Deronjama, oko 100 kupatila na teritoriji cele opštine, stalne edukacije, podsticanje i finansijska podrška talentovane dece i studenata, nabavka knjiga, samo su deo programskih aktivnosi odžačke Kancelarije za Rome.
-Problemi Roma u opštini Odžaci identični su onima sa kojim se susreću i drugi pripadnici romske zajednice u Srbiji. Sa svakim od tih problema, koji danas imaju „ime i prezime“, upoznata je lokalna samouprava , nadležni pokrajinski sekretarijati i državne institucije – rekao je koordinator Kancelarije za Rome Andrija Đurić, dodavši da bez pomoći viših instanci vlasti, rešavanje problema Roma nije realno.
-Zadatak Kancelarije za romska pitanja je da skreće pažnju na probleme i da aplicira prema domaćim i fondovima Evropske unije za dodelu sredstava putem projektne dokumentacije i mi to činimo. Za razliku od većine drugih lokalnih samouprava koje obećavaju da će pomoći da se položaj Roma u njihovim sredinama unapredi, u opštini Odžaci to se čini kroz konkretne projekte. Spremnost lokalne samouprave da finansijski podrži aktivnosti Kancelarije za rezultat ima ozbiljniji pristup rešavanju nagomilanih problema Roma. Istini za volju, ne onom dinamikom koju pripadnici romske nacionalne zajednice priželjkuju, ali teško je očekivati da se vekovni problemi reše „preko noći“. Ono što je najbitnije, „točak“ je pokrenut i na nama je da ne dozvolimo da se on ponovo „zaglavi“ – istakao je Đurić.
Činjenica da se položaj Roma u opštini Odžaci razlikuje od mesta do mesta njihovog stanovanja bila je, po Đurićevim rečima, opredeljujuća prilikom izrade novog lokalnog akcionog plana.
Андија Ђурић -Romi u Opštini Odžaci najbrojniji su u naseljenim mestima Bogojevu, Deronjama i Odžacima. Za razliku od Deronja i Od uslovnom naselju. To je bio opredeljujući faktor zbog kojeg je akcent u lokalnom acionom planu za integraciju Roma za period septembar 2106 -2020. godine, koji je u saglasju sa Nacionalnom strategijom, stavljen na oblast stanovanja. Shodno tome, u pripremi je Strategija raseljavanja kojom se predviđa kupovina seoskih kuća za 40 romskih porodica. Realizacijom ovog projekta koji će lokalna samouprava sufinansirati sa 15 posto steći će se uslovi za bržu integraciju Roma iz Bogojeva – istakao je Đurić.
Iako je akcent u lokalnom akcionom planu stavljen na oblast stanovanja, po rečima Đurića, nisu zanemarene ni oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanja…
-Ohrabruje činjenice da je sve veći broj mladih Roma shvatio značaj obrazovanja. Svesni smo da je dosledna primena afirmativnih mera u obrazovanju ključ za rešavanje drugih problema. U Kancelariji zbog toga insistiramo na obrazovanju kroz niz podsticajnih mera, edukacija, raspisivanjem konkursa…, koji su u naseljenim mestima opštine Deronjama i Odžacima dali rezultate. Dobro je što se sve veći broj mladih Roma okreće obrazovanju i što se ne zadovoljava diplomom osnovne škole. Zahvaljujući tome, danas u opštini Odžaci imamo Rome sa srednjim i fakultetskim obrazovanjem – istakao je za „Naše novine“ koordinator Kancelarije za pitanje Roma Andrija Đurić.

Naše novine – Odžaci

Projekat_Glas_Roma_u_lokalnim_zajednicama-disclaimer