Političari i lokalni mediji

Projekat je predstavljao način da odredjene informacije ”zatvorene” u
lokalne okvire postanu dostupne veću broju čitalaca na širem području.

Dinamika projekta je tekla neprekidno u periodu od potpisivanja ugovora
21. novembra do kraja marta 2006 kada je projekat i završen.

Započeo je fazom pripreme, obaveštavanja članica o projektu, njihovog
animiranja i prikupljanja potvrda u učestvovanju.Tokom decembra na saitu Lokal
presa i elektronskom poštom članice su obaveštavane o početku projekta. Prvi
tekst iz serije je objavljen na saitu Lokal presa pred novogodišnje praznike i
bio je dostupan svim članicama a i čitaocima na našem saitu. Poslednji tekst je
objavljen na saitu Lokal presa 25. februara 2006. godine. Tema ovog serijala
je bila odnos lokalnih medija i
političara u lokalnim sredinama.

U ovom projektu aktivno su učestvovali sledeći lokalni pisani mediji:”
Pečat ”iz Mladenovca, ”Čačanske novine” iz Čačka, ”Vranjske” Vranje, ”Bečejski
mozaik” Bečej, ”Novi dan” Kučevo, ”Borske novine” Bor, ”Svetlost” Kragujevac,
”Kolubara” Valjevo, ”Pančevac” Pančevo, ”Grad” Kruševac, ”Moj Kovin” Kovin,
”Vesti” Užice, ”Sloboda” Pirot, ”Sremske novine” Sremska Mitrovica i ”Somborske
novine” Sombor.

Seriju tekstova u skraćenom obliku objavljivao je i ”Glas Podrinja”,
novina koja je do ovih tekstova došla preko našeg saita.Ova serija tekstova je
bila povod za stupanje u kontakt sa njima,
tako da je ”Glas Podrinja” naša
članica postao u septembtu 2006. godine.

Projekat je reakizovan uz pomoć NPA.

Tekstovi napisani u okviru projekta: