Policija ne bije, nego primenjuje sredstva prinude u skladu sa zakonom

Sekretarijat u Smederevu teritorijalno pokriva tri opštine: Smederevo, Veliku Planu i Smederevsku Palanku. U proteklih deset meseci ukupan broj izvršenih krivičnih dela je 1.750, što je 6% manje u odnosu na isti period prethodne godine. S obzirom da se kriminalitet posmatra sa stanovišta opšteg i privrednog, procentualno smanjenje krivičnih dela iz oblasti opšteg kriminaliteta iznosi 7,6%, što je dobar trend i, gledano s ove strane, dokazuje aktivnost pripadnika policije, opšte nadležnosti, saobraćajne policije, a pre svega preventivni rad kriminalističke policije. Rezultati u oblasti privrednog kriminaliteta pa pokazuju da je u prvih deset meseci ove godine otkriveno 320 krivičnih dela , ili 4,2% više u odnosu na isti period prošle godine. Ukupna materijalna šteta u otkrivenim krivičnim delima iznosi 210 miliona dinara. Ako bismo posmatrali krivična dela koja izvrše nepoznati počinioci onda je efikasnost u rasvetljavanju tih krivičnih dela 65%; od 711 rasvetljena su 462. Posebna pažnja poklanja se brzom i efikasnom rešavanju slučajeva krivičnih dela sa elementima nasilja, dakle razbojništva, iznude, ucene, silovanja. Efikasnost u rasvetljavanju ovih dela je relativno visoka i iznosi 78,3%. Broj krivičnih dela iznude se znatno smanjio od prošle godine. Prošle godine u ovom periodu bilo je 11 takvih krivičnih dela, a ove samo 3, što bi trebalo takođe da svedoči o tome da su mere i radnje tokom ove i prošle godine dale rezultata, ali i da je preventiva bila efikasna. Smanjen je i broj krivičnih dela prevare, krivična dela iz oblasti Zakona o oružju i municiji, nasilja u porodici, krađa. Poseban problem je narkomanija, ne samo policije i pravosudnih organa, to je problem svih institucija zdravstva i školstva i celokupnog društva. Pripadnici ovog sekretarijata su u proteklih 10 meseci otkrili 65 takvih krivičnih dela. U oblasti javnog reda i mira stanje je stabilno, kažu u ovdašnjem SUP-u. Nema situacija koje bi, kaže gospodin Milošević, ozbiljno uznemirile javnost, broj prekršaja je na nivou ranijih godina. Nažalost, broj saobraćajnih nezgoda povećan je za 11%. Najviše ih je na području Smederevske Palanke, zbog loše saobraćajne infrastrukture, a poseban problem predstavlja deonica autoputa od Malog Požarevca do Markovca koja je duga 72 kilometra. Tu se o bezbednosti saobraćaja stara gradska služba sa sedištem u Beogradu, ali su policajci sa ovog područja, po teritorijalnom zaduženju, obavezni da izađu na lice mesta, to je. U oblasti protivpožarne zaštite, broj požara je smanjen. Tokom prošle godine dogodilo se 117 požara, a ove godine samo 74. Pored ovih linija rada ovaj sekretarijat obavlja poslove vezane za izdavanje ličnih karti, pasoša, državljanstva, registraciju vozila i mora da se prizna da je to sada mnogo efikasnije. E, sada, posle obilja statističkih podataka, nekoliko pitanja.
7 Na Dunavu cveta nelegalna trgovina svim i svačim. Koliko ste u stanju da to sprečite?
– Mi, kao institucija kojoj je osnovni zadatak bezbednost građana i sprečavanje svega što zakonom nije propisano, ovde imamo problema. Pokrivamo tok reke Dunav od 22 kilometra, a nemamo adekvatno plovilo. Ministarstvo ulaže napore da nam pomogne. Tu imamo neke dogovore sa U. S. Steel-om da pomognu oko plovila. Imali smo i neke konsultacije sa dr Jasnom Avramović i ona je spremna da nam izađe u susret. Mi smo predsednicu upoznali i sa još nekim našim problemima. Recimo, problemi u vatrogasnoj jedinici su, uglavnom, starija vozila, ali to nije uticalo na efikasnost jer pripadnici ove jedinice se staraju o opremi kakva god da je. U našem gradu ima dosta višespratnica, a mi ne možemo adekvatno da postupimo jer nemamo platformu. U tom slučaju treba da se kontaktira Pančevo ili Beograd, ali dok oni stignu može da bude kasno. I tu smo imali neke dogovore sa dr Jasnom Avramović da grad kupi tu platformu.
7 Koliko košta ta platforma?
– Cena je oko 100 hiljada evra.
7 Da li ima pritužbi građana da su policajci prekoračili svoja ovlašćenja, da li su te pritužbe stigle do vas?
– Mi nastojimo da sve svoje aktivnosti podredimo interesu građana i države i nastojimo da bezbednost države i građana bude na zavidnom nivou. Pojedini pripadnici policije ne izvrše sve uvek profesionalno, onako kako to služba nalaže, u svim takvim situacijama sprovodimo odgovarajući postupak. Meni je Ministarstvo u okviru sistematizacije tražilo da imamo oficira za zakonitost. Njegova uloga je da sasluša sve te stranke koje nam ukazuju na probleme u našem radu, na neke neprihvatljive situacije nakon sprovedenog postupka i utvrđenih nepravilnost mi sprovodimo dalje naš postupak predviđen zakonom o unutrašnjim poslovima. Ovaj sekretarijat u proteklom periodu pokrenuo jedan broj disciplinskih postupaka protiv radnika koji su prekoračili svoja ovlašćenja ili su učinili nešto po krivičnom zakonu. Disciplinski sud je izricao novčane kazne, udaljenje iz službe ili raspored na nižim radnim mestima. Broj ovakvih slučaja je mali, ali nijedan slučaj se ne sme zanemariti.
7 Može li neko ime?
– Ne bih o imenima. Sve je urađeno po zakonu.
7 Da li ima slučajeva u kojima su policajci oštećeni?
– Naravno. Dešava se da prilikom naših postupaka dođe do takvih situacija da policajac bude ugrožen, a saglasno dogovoru sa tužilaštvom mi preduzimamo mere prema tim licima koje nas ugrožavaju.
7 Koliko je policajaca, nakon događaja 1999. godine, došlo ovde sa Kosova i Metohije? Da li, kako se priča, postoji animozitet između domaćih policajaca i onih koji su došli sa ovog područja?
– Nakon događaja na Kosovu i Metohiji jedan broj kolega je radno angažovan u okviru ovog sekretarijata. Ja policajce ne delim prema tome odakle su već da li oni časno obavljaju svoj posao ili ne.
7 Kolika je plata policajaca i koliko je njih stambeno obezbeđeno?
– Mi imamo velikih problema vezanih za stambeno rešenje. Ovaj sekretarijat ima veliki broj policajaca koji nisu rešili svoje stambeno pitanje, Ministarstvo nastoji u okviru svojih skromnih mogućnosti da tu pomogne. Plate se kreću od 8 do 35 hiljada, mnogi nisu zadovoljni, ali policija uvek mora da deli sudbinu društva i države. Moja plata je otprilike 36.100 dinara.
7 Koliko ste vi zadovoljni saradnjom sa građanima na nivou čitavog MUP-a?
– Potrebno je potpuno ispoštovati naš stav:policija u službi građana, neophodno je vreme i razumevanje. Ponavljam policija je deo društva, to smo mi, radimo u ovim uslovima i nikome od nas nije lako.
7 Obično se za policiju, ne samo za našu, kaže da bije?
– Nisam baš upoznat sa situacijom u svetu, ali sam uveren da srpska policija ne bije, ona samo, kada je neophodno, primenjuje sredstva prinude u skladu sa zakonom. Tu ima razlike.
7 Možemo li da objavimo ime nekog građanina koji nije osetio tu razliku?
– Rekao sam da ima prekoračenja ovlašćenja policajaca, ona su procesuirana i sve je po zakonu.
7 Da li ikada, bez obzira na mesto i vreme radnje, pričate o politici i da li Vaši prijatelji, možda, zaziru da, potpuno opušteno, saopšte svoja politička uverenja. Znate onu priču o pandurima?
– Znam i to je jako lepa priča. Panduri su bili čuvari reda u vreme Karađorđa, to je preteča službe u kojoj sada radim. Inače me politika uopšte ne zanima, ja sam profesionalac i voleo sam, tu možda ima i porodičnog nasleđa, da budem policajac i postao sam. Ljudi koji su odlučivali o mestu na kome sam danas imaju dovoljno podataka o tome kako sam radio i kako sada radim. Sigurno je da može bolje, tu moramo svi da uradimo onoliko koliko možemo. I građani, i policija.