Podrška medijskim sadržajima za mlade u lokalnim sredinama

Podrška medijskim sadržajima za mlade u lokalnim sredinama bila je centralna tema okruglog stola, koji je Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ organizovalo u petak 2. oktobra, u Vrnjačkoj Banji.

Pored predstavnika lokalnih medija i organizacija civilnog društva, u okruglom stolu učestvovali su i mladi koji sprovode kampanju u okviru zagovaračke inicijative „ZA sadržaje za mlade“ PU „Lokal pres“, ali i predstvnici lokalnih samouprava i kancelarija za mlade iz Čačka, Kraljeva, Sremske Mitrovice, Vrnjačke Banje i Raške.

Na okruglom stolu predstavljena je Analiza lokalnih akcionih planova za mlade i sufinansiranja sadržaja za mlade u 10 lokalnih samouprava, koju je sprovelo PU „Lokal pres“, kao i preliminarni rezulati istraživanja o načinima informisanja mladih.

Analiza PU „Lokal pres“ pokazala je da su 10 gradova i opština za dve godine kroz konkurse raspodelili ukupno 283.392.000 dinara, a da je tek 5,67 % tih sredstava bilo namenjeno informisanju mladih.

I predstavnici medija i predsatvnici lokalnih amouprava složili su se da su se da je ovaj podatak poražavajuć, i da treba aktivno raditi na podršci kreiranju medijskih sadržaja za mlade i aktivnostima mladih uopšte.

Pored rezulata istraživanja i ankete prisutni su imali priliku i da čuju detaljnije informacije o zagovaračkoj inicijativi „ZA sadržaje za mlade“, te kompletnom programu podrške koji asocijacija „Lokal pres“ nudi lokalnim samoupravama koje se odluče da inicijativu podrže.

Da podsetimo, cilj inicijative je da se u lokalnim budžetima obezbede sredstva za kreiranje medijskih sadržaja za mlade.  PU „Lokal pres“ pak pruža kompletnu podršku lokalnim samoupravama, kako u kreiranju neophodnih dokumenata na osnovu kojih će odluka biti doneta i sprovedena kroz lokalne budžete, tako i u obučavanju lokalnih medija za kreiranje sadržaja za mlade i uključivanje mladih u redakcije.

Okrugli sto „ Podrška medijskim sadržajima za mlade“ organizovan je u okviru XXV Skupštine PU „Lokal pres“ i deo je aktivnosti zagovaračke inicijative „ZA sadržaje za mlade“.

Zagovaračka inicijativa „ZA sadržaje za mlade“sprovodi se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“ koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).