Podrška Grada Kraljeva inicijativi „ZA sadržaje za mlade“

Čelnici Grada Kraljeva spremni su da podrže inicijativu “ZA sadržaje za mlade”, koju je pokrenulo Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“. Grad Kraljevo bi trebalo da postane jedna od prvih lokalnih samouprava u Srbiji koje će deo novca iz budžeta izdvojiti za podsticaje produkcije medijskih sadržaja za mlade.

Sasatanak na kome je čelnicima grada predstavljena zagovaračka inicijativa “ZA sadržaje za mlade” održan je u utorak, 20. oktobra, u Skupštini grada Kraljeva. Sastanku sa predstavnicima lokal presa su prisustvovali zamenik gradonačelnika Nikola Radević, predstavnici Kancelarije za mlade i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

Po rečima Snežane Milošević, generalne sekretarke PU „Lokal pres“, sledeći korak biće potpisivanje memoranduma o saradnji kojim će se grad Kraljevo obavezati da deo sredstava iz lokalnog budžeta usmeri na podsticanje produkcije medijskih sadržaja za mlade.

– Na žalost, postojeći sistem sufinansiranja projekata proizvodnje medijskih sadržaja ne doprinosi održivosti i kontinuitetu kreiranja medijskih sadržaja za mlade, što je jedan od razloga zbog kojih smo pokrenuli zagovaračku inicijativu „ZA sadržaje za mlade“.

Kampanji „ZA sadržaje za mlade“ priključio se veliki broj mladih iz Kraljeva. Mladih Kraljevčana najviše je i među potpisnicima online pticije „ZA sadržaje za mlade“. Zbog svega toga raduje nas što ćemo zajedno sa gradom Kraljevom razviti jedan novi model podrške kreiranju sadržaja za mlade, kaže Snežana Milošević.

Analiza PU „Lokal pres“ pokazala je da je Grad Kraljevo za dve godine kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa medijima dodelio ukupno 33.600.000 dinara, dok je svega 1.430.000 dinara odnosno 4,26% dodeljeno je projektima koji su bili namenjeni informisanju mladih ili su se bavili informisanjem o mladima.

– PU “Lokal pres” će gradu pružiti podršku u kreiranju nepohodnih dokumenata na osnovu kojih će odluka biti doneta i sprovedena kroz lokalne budžete, tako i u obučavanju lokalnih medija za kreiranje sadržaja za mlade i uključivanje mladih u redakcije, objašnjava Milošević.

Zagovaračka inicijativa „ZA sadržaje za mlade“ sprovodi se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“   koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).