Pismo PU „Lokal pres“ Vladi Srbije

Vlada Republike Srbije
Predsednici Vlade Ani Brnabić
Ministarstvo finansija
Ministar finansija Siniša Mali

 

Poštovana gospođo Brnabić,

Pedesepet lokalnih medija udruženih u Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija ‘’Lokal pres’’ koje postoji već 25 godina, pozdravlja set ekonomskih mera za oporavak privrede Srbije koje je predstavila Vlada Srbije proteklih dana u cilju smanjenja negativnih efekata prouzrokovanih virusom Kovid-19.
Imajući u vidu specifičnosti u kojima već godinama unatrag rade mali lokalni mediji želimo da vam ukažemo na hitnost reagovanja u cilju njihove zaštite i zaštite informisanja u malim lokalnim sredinama. Lokalni mediji rade u malim,ekonomski slabim i nerazvijenim tržištima, sarađuju sa malim lokalnim oglašivačima slabe ekonomske moći. U dosadašnjem radu su bili izloženi visokom stepenu nelikvidnostii pa sa pravom možemo reći da,poslednju deceniju lokalni mediji opstaju na račun plata i zarada novinara koji u njima rade. Aktuelna situacija još više zaoštrava ovaj problem, lokalni štampani mediji sa tradicijom dugom preko sedamdeset godina prestaju da štampaju primerke, smanjuje se obim strana i informacija. Uvereni da sagledavate važnost informisanja građana u lokalnim sredinama, ovim putem želimo da ukažemo na urgentnost potrebe zaštite lokalnih medija i stoga predlažemo:

Da se u cilju zaštite opstanka lokalnih medija, koristeći pravne mehanizme, preporuči Ministarstvu kulture i informisanja, Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i informisanje i lokalnim samoupravama koji su već doneli rešenja iz sprovedenih konkursa za sufinansiranje informisanja građana da hitno krenu sa realizacijom istih. Predlažemo da se lokalnim medijima čiji projekti su odobreni, po hitnom postupku uplati prva rata u visini od 30% predviđenih sredstava i tako prevaziđe period do početka realizacije mera Vlade.

U nadi da će te sagledati hitnost i važnost naših zahteva

Članovi Upravnog odbora PU ‘’Lokal pres’’

Kragujevac Predsednik UO PU ’’Lokal pres’’
2.04.2020. Dragan Đorđević